Martin Koomen

koomenBegon op zijn 18de jaar het serieuze deel van zijn loopbaan als leerling-journalist bij de Zwolse Courant. Werkte tien jaar bij Het Vrije Volk en dertig jaar (1970-2000) als documentatie-redacteur bij Vrij Nederland. Schreef in laatstgenoemd blad veel over Engelse en andere literatuur (bijlagen over James Joyce, Dostojevski, Conan Doyle e.a.), alsook over andere onderwerpen. Publiceerde voorts onder meer in Het Vrije Volk en de Groene Amsterdammer. Verhalen in uiteenlopende verzamelbundels.

Bibliografie
Bloed op het Binnenhof – Ellessy crime 2004
Kleine koude oorlog – Ellessy crime 2006
D-trein uit Warschau – Ellessy crime 2010
Het dode punt – Ellessy crime 2011
Haagse blubber – Ellessy crime 2012
Moord in de Walburcht – Ellessy crime 2013