Manuscript

Het insturen van een manuscript

Als u ons een manuscript wilt sturen, houdt u dan rekening
 met de volgende richtlijnen:

1. Stuur uw manuscript uitsluitend in geprinte vorm per post naar: Redactie Uitgeverij Ellessy, Postbus 30227,
 6803 AE Arnhem.
 Stuur geen diskette of cd-rom mee. Wij ontvangen liever geen manuscripten per e-mail.

2. Print uw manuscript in een goed leesbaar lettertype. Handgeschreven manuscripten worden terzijde gelegd.

3. Schrijf in een begeleidende brief wie u bent (korte biografie), waarom u zich tot Uitgeverij Ellessy wendt, wat de titel van het boek is en wat voor soort boek het is.

4. Stuur een synopsis van het boek mee. Daarin beschrijft u kort de inhoud van het boek, de verhaallijn, de personages, de structuur en de setting van het verhaal (tijd, plaats, land, etc.)

5. Stuur een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenenvelop mee. Anders wordt het manuscript na beoordeling niet naar u teruggestuurd.

6. Als ontvangstbewijs sturen wij u een brief of e-mail.

7. De beoordeling ontvangt u schriftelijk (brief, e-mail) of telefonisch.

8. Over de afgewezen manuscripten kan niet worden gecorrespondeerd.

9. Bewaart u zelf altijd het origineel of een kopie van het manuscript. Uitgeverij Ellessy aanvaardt geen enkele
 aansprakelijkheid voor het zoekraken van manuscripten.