De weg terug

Boek Leesfragment Interview Recensies

Leesfragment

Diep in de nacht werd Nicole wakker doordat Jordy luidruchtig binnen kwam stommelen.
“Goed nieuws!” riep hij. “Ik heb de oplossing. In ieder geval voorlopig.”
Nicole wreef over haar ogen. Drie uur, zag ze op het wekkertje naast het bed.
“Waar kom jij in hemelsnaam vandaan?”
“Ik ben met Patrick naar de kroeg geweest.” Jordy grijnsde breed. Behalve stoned was hij ook dronken, vermoedde Nicole. Er kwam een walm van verschraald bier van hem af. Ze wendde haar gezicht dan ook af toen hij plaatsnam op de rand van het bed. Hij boog zich voorover om zijn schoenen uit te doen en kon nog maar net voorkomen dat hij viel. Weer verscheen die brede grijns op zijn gezicht.
“Iets te veel gedronken,” grinnikte hij. “Maar het geeft niet, ik heb goed nieuws.”
“Dat zei je al, ja.” Nicole geeuwde hartgrondig. “Heb je de lotto gewonnen of zo?”
“Dat niet, ik heb wel een fantastisch aanbod gekregen. Een aanbod wat ons in ieder geval door de komende weken heen kan helpen, totdat jij een baantje hebt gevonden.” Triomfantelijk keek hij haar aan.
“Mag ik ook weten wat dat fantastische aanbod is?” informeerde Nicole. Ze was niet direct enthousiast. In de staat waarin Jordy momenteel verkeerde was hij niet helemaal toerekeningsvatbaar, vermoedde ze. Ze moest eerst maar zien wat het was voordat ze mee ging juichen.
“Patrick heeft me vijfhonderd euro geboden voor één nacht met jou,” zei Jordy trots. “Vijfhonderd euro, Nicole! Dat zou me een hoop kopzorgen schelen.”
“Wat?” Haar mond zakte open van verbazing. “Die kwal heeft…? Hoe haalt hij het in zijn stomme hersens! Ik mag toch hopen dat je hem een knal voor zijn kop hebt verkocht.”
“Vijfhonderd euro,” herhaalde Jordy. “Kom op, Nicole, dat is toch een aanbod wat je niet kunt weigeren?”
Met een veelbetekenend gebaar tikte ze tegen haar voorhoofd. “Jij bent al net zo gestoord als hij. Je denkt toch niet werkelijk dat ik daar in mee ga, hè? Ik eet nog liever het gras tussen de stenen vandaan dan dat ik op die manier geld wil verdienen.”
“Het is anders wel een lekker bedrag,” mompelde Jordy. Met zijn kleren nog aan rolde hij het bed in. Hij sliep al voordat zijn hoofd goed en wel het kussen raakte.
“En jullie zijn een lekker stelletje,” snoof Nicole. Hoofdschuddend keek ze naar de bijna bewusteloze Jordy. Bier en wiet, niet echt een goede combinatie. Jordy ging er in ieder geval wartaal van uitslaan, dacht ze.

Pages: 1 2 3 4