Niet te geloven!

Boek Leesfragment Interview Recensies Meer

niettegelovenHetty Luiten
ISBN 978-90-8660-232-2
Prijs € 18,75
Verschenen 30-9-2013

Als Pieter (58) zijn goedlopende en zeer winstgevende reclamebureau aan zijn twee zoons Arend (33) en Rudy (31) verkoopt, denkt hij dat hun toekomst verzekerd is. Zelf vertrekt hij voor een halfjaar naar Italië, samen met zijn vrouw Angela (58). Helaas zijn de berichten die hij daar ontvangt over het familiebedrijf niet positief. Het dreigt zelfs failliet te gaan.
Angela kan maar niet begrijpen dat twee zoons die hetzelfde zijn opgevoed, zo verschillend in het leven staan en zo verschillend met zaken omgaan. De een wil alleen maar meer geld en meer macht. De ander is juist heel gevoelig en creatief. De vrouwen met wie ze getrouwd zijn, vertonen dezelfde trekjes. Simone wil alleen maar mooi en duur, terwijl Elleke van gezelligheid houdt en samen dingen wil ondernemen. Beide zoons hebben twee dochtertjes, die alle vier op dezelfde basisschool zitten.
Ze waren een hechte familie zolang Pieter aan het hoofd van de zaak stond, maar met een dreigend faillissement in aantocht, is het moeilijk nog lief en aardig met elkaar om te gaan.

7 maart 2013 overleed Hetty Luiten na een kort ziekbed.
Deze roman zal postuum worden uitgeven. Hetty Luiten behoort tot de meest uitgeleende auteurs van Nederland!

Pages: 1 2 3 4 5