Cito toets

CitotoetsDiverse auteurs
ISBN 9789086601103
Prijs € 11,95
Aantal pagina’s 41
Verschenen 1-1-2010

Dit boekje gaat over de Cito, het Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling, dat onder andere de Eindtoets Basisonderwijs ontwikkelt,de eindtoets die de meeste kinderen in Nederland in groepacht maken. Ongeveer 85% van de scholen doet mee aan de toets,die meet wat je op school hebt geleerd. Zo kan gekeken wordenwelke vervolgopleiding het beste bij je past. Voor de Eindtoets (ofCitotoets) kun je niet slagen of zakken. De uitkomst, je Cito-score,zegt iets over hoe ver je bent met leren.Cito is een organisatie die kijkt hoe ver kinderen (en volwassenen)zijn met hun kennis, hoe ze leerstof begrijpen en wat ze kunnen.Cito is in 1968 opgericht en is gevestigd in Arnhem. Het instituutontwikkelt toetsen voor allerlei vormen van onderwijs. Ook helpthet bij het verwerken van de uitkomsten van de toetsen en wordener trainingen gegeven en adviezen voor het onderwijs.Dit boek is een informatief boek voor kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders.In het kort wordt de geschiedenis van de Cito behandeld. Wat de Citotoets inhoudt en hoe die wordt gemaakt wordt besproken. Ook staan er een aantal tips voor de leerlingen en voor hun ouders. Kortom een handig en overzichtelijk boekje over de Citotoets. Serie J/V-info is een serie informatieve jeugdboeken (11+), die informatie geeft over diverse onderwerpen in de belevingswereld van deze leeftijdscategorie. Ook interessant voor ouders en leerkrachten.

Auteur: Yono Severs