Het Weeskind van Haamstede

Het Weeskind van HaamstedeAngelique van der Bijl
ISBN 978-90-8660-368-8
Prijs € 20,50
Verschijnt november 2018

Isa is een 32-jarige architecte geboren in de Zeeuwse kustplaats Westenschouwen. Haar vader is op tragische wijze in zee verdronken toen ze één jaar oud was. Haar moeder kwijnde daarna zo in haar eigen verdriet weg dat ze haar dochter jarenlang verwaarloosde. Op te jonge leeftijd verhuisde Isa daarom naar de grote stad waar ze een succesvol architectenbureau heeft opgebouwd. Ze ontmoet de charismatische Willem Zuyderhout en Isa voelt zich eindelijk echt gelukkig. De afkeer van haar moeder tegen de volgens haar machtsbeluste familie Zuyderhout maakt haar echter weer onrustig.

Als haar moeder op brute wijze wordt vermoord duikt ze in het verleden en vermoedt Isa dat de stiefmoeder van Willem iets met de moord te maken heeft. Niemand wil haar geloven tot ze op een verband stuit tussen de verdrinking van haar vader en het tragische gezinsdrama dat zich dertig jaar geleden in de familie van Willem heeft afgespeeld. Ze raakt verstrikt in het machtsspel van de familie Zuyderhout die er alles voor over heeft dat het verleden niet opnieuw verteld wordt…

Het Weeskind van Haamstede is een vlot geschreven psychologische thriller, die zich afspeelt aan de Zeeuwse kust waarin duistere familiegeheimen worden ontrafeld die leiden tot een bizarre ontknoping.

Proloog
Hannah

Eerste kerstdag 1985, Westenschouwen

Ze wist dat het gevaarlijk was. De golven namen bezit van je en als het misging, lieten ze je dromen in één klap verdwijnen. In de ochtendschemering liep ze over het verlaten strand richting de kustlijn. Ze ademde door haar neus in en behoedzaam langs haar mond uit. Koude zeelucht prikkelde haar longen. De wind rukte aan haar lange lokken en de vorst drong haar lichaam binnen. Ze voelde niets. Haar lichaam verkeerde al twee jaar in verdoofde staat en alleen aan de kust kon ze haar gedachten loslaten om het bloed weer door haar aderen te voelen stromen. Dat ze de kracht van de zee aankon, maakte haar sterk en gaf haar de verbetenheid om door te gaan. Meer dan ooit snakte ze naar dit gevoel, het had haar uit haar slaap ontwaakt en hier naartoe gedreven. Alleen hier kon ze heel even afstand nemen van haar geheimen.
Hannah bleef voor de waterlijn stilstaan. De zee was dreigend en het paste niet bij haar om dit te doen, maar ze moest. Ze kon dit. Met gesloten ogen deed ze een paar stappen het water in. Ze trad de fysieke pijn, waar ze zo naar verlangde, tegemoet. Steeds verder liep ze de zee in. Het voelde alsof een touw om haar middel werd geknoopt en steeds strakker werd aangetrokken, precies zoals het de afgelopen jaren voelde. Een stukje van haar lichaam verdween onder water bij iedere stap die ze deed. Onzichtbaar. De zee omsloot haar geheimen.
De helse kou, die haar lichaam deed verstijven, verdreef voor heel even al haar besef van realiteit. Oorverdovend gebulder. Nog even en dan werd ze gevangen door de vloedgolf die dreigend op haar afkwam. Ze spreidde haar armen en sloot haar ogen. De watermassa sloeg genadeloos hard in haar gezicht. Haar voeten raakten los van de bodem en met brute kracht werd ze meegezogen. Ze verdween onder water. De golven tilden haar lichaam op en voerden haar mee. Hongerig. Ze voelde geen enkele angst. Dit is wat hij haar geleerd had, dit was vrijheid…
Ze zwom met al haar kracht naar de oppervlakte, kwam boven en ademde schokkerig in. Het zoute water prikte op haar schrale lippen en liet een zilte smaak achter in haar mond. De pijn die door haar lichaam sneed, gaf haar weer het gevoel dat ze leefde. Ze voelde zich sterk, verheven boven de werkelijkheid, alsof alle nare dingen nooit gebeurd waren. Ze sloot haar ogen en verdween weer onder water. Ze had het gevoel dat iemand met een vlijmscherp mes op haar instak, waardoor haar hersenen maar aan één ding konden denken: overleven.

1. Het Weeskind van Haamstede speelt zich af in de Zeeuwse kustplaatsen Westenschouwen en Haamstede. Waarom heb je gekozen voor deze omgeving? Heb je daar zelf een band mee?
Spannende verhalen met een historische invloed vind ik intrigerend en tijdens een bezoek aan het Deltapark Neeltje Jans in Zeeland raakte ik gefascineerd door het omvangrijke project van de bouw van de Deltawerken in Nederland. Iedereen kent de Deltawerken en weet dat ze gebouwd zijn na de watersnoodramp van ’53, maar je wordt je er pas van bewust hoeveel invloed dit project op Nederland heeft gehad als je je er meer in verdiept. Ik kocht naslagwerken en tijdens het lezen ontstond in mijn hoofd het idee om deze geschiedenis als rode draad te gebruiken in mijn tweede boek. Westenschouwen, Burgh-Haamstede en Domburg zijn de plaatsen waar het grotendeels afspeelt en waar ik tijdens het schrijfproces de verhaallijnen bedacht en uitwerkte. De spanning in het verhaal is de link naar het genre thrillers waarin ik graag wil schrijven. Zeeland is voor mij sinds het schrijven van dit boek een heel bijzondere plek geworden. Bij het ruiken van de zilte zeelucht zal ik voor altijd denken aan deze periode in mijn leven waarin ik het Weeskind van Haamstede heb geschreven.

2. Net als je debuut Nachtschade is Het Weeskind van Haamstede een psychologische thriller. Waarin uit zich dat psychologische? En waarom kies je voor deze insteek?
Naast spanning vind ik in boeken de innerlijke conflicten van de hoofdpersonages interessant. Sommige gebeurtenissen worden verzwegen en kunnen jarenlang verborgen blijven tot op een onverwacht moment iemand iets doet of zegt waardoor de waarheid boven water komt. Heeft die persoon het verleden achter zich gelaten en komt het voort uit onoplettendheid of teert diegene van binnen langzaam weg en komt het door schuldgevoel dat de waarheid naar boven komt? De verdieping in de achterliggende oorzaken van de innerlijke conflicten vind ik een uitdaging om in een verhaal neer te zetten. Ik wil de lezer laten meeleven in het waarom van bepaalde gebeurtenissen. In het Weeskind van Haamstede strijden beide hoofdpersonages Isa en Hannah voor hun onafhankelijkheid zonder dat ze zich daar bewust van zijn. Isa gaat op zoek naar de moordenaar van haar moeder om ook voor zichzelf de antwoorden te vinden op de vragen die ze nooit aan haar moeder heeft gesteld. Als Isa ontdekt dat haar schoonmoeder Hannah betrokken lijkt te zijn bij de moord, ontketent Isa ook bij Hannah opnieuw de vraag waarom ze dertig jaar geleden besloot bij haar man te blijven, terwijl ze de beslissing had genomen om bij hem weg te gaan. Het gezinsdrama dat zich toentertijd binnen de familie van Hannah heeft afgespeeld, lijkt hierin een cruciale rol te spelen en langzaam ontrafelt Isa het lang bewaarde familiegeheim wat de levens van Isa en Hannah volledig ontwricht. Ik heb getracht deze innerlijke conflicten uit te diepen in een spannend verhaal en ik hoop daarin geslaagd te zijn!

3. In het Weeskind van Haamstede vermeng je twee verschillende gebeurtenissen van dertig jaar geleden met een moord in het heden. Dat is een vrij ingewikkeld plot. Kun je iets vertellen over schrijfproces? Maak je van te voren overzichten en schema's om alle verhaallijnen in de gaten te houden of ontwikkelt het plot zich tijdens het schrijven?
Het begon met het idee over een gezinsdrama waarbij één iemand werd achtergelaten. De toedracht van het drama was helder: de vader was zwaar depressief en wilde zijn gezin en zichzelf van al het leed bevrijden. De reden waarom hij zijn eenjarige zoon achterliet, is nooit opgehelderd. De gebeurtenis wordt al dertig jaar verzwegen en als Isa haar intrede in de betrokken familie maakt, komt de waarheid over de toedracht van het drama langzaam boven water. De gebeurtenis gaat terug naar de periode waarin de Oosterscheldekering werd gebouwd en de scheepsbouw in Nederland nog een prominente plek in de maatschappij innam. Ik bedacht de verhaallijn vanuit deze aspecten en verwerkte daarin de historische invloed op het verhaal. Het plot ontwikkelde zich tijdens het schrijfproces waarin ik soms pauzes nam om de verhaallijn bij te schaven. Om de juiste structuur in het verhaal te brengen heb ik een aantal workshops gevolgd bij schrijfster Isa Maron die me heeft geleerd het verhaal volgens een theoretische opbouw uit te werken. Dat heeft me enorm geholpen om de moeilijke eindjes aan elkaar te knopen en het plot uiteindelijk goed in elkaar te laten vallen. Net zoals bij mijn eerste boek ontwikkelde het plot zich tijdens het schrijven tot ineens weer dat heerlijke gevoel kwam dat het klopte. Hopelijk heb ik ook bij dit plot het weer voor elkaar gekregen om de lezer te verrassen.

4. Wat kunnen we in de toekomst van je verwachten? Ben je bezig met een volgend boek?
Het kriebelt meteen alweer om aan mijn derde boek te beginnen. Op dit moment ben ik bezig met het uitwerken van de verhaallijn. Zeker is dat ik blijf bij een spannend verhaal met een historische context waarbij innerlijke conflicten een vast thematiek zijn. Wat doe je als de waarheid achterhalen pijnlijker is dan voortleven met een illusie? Dat is de vraag waarmee ik mijn personages net als in Nachtschade en Het Weeskind van Haamstede weer wil laten strijden.

Er zijn (nog) geen recensies beschikbaar.