Jan Nieuwenhuis

Jan_NieuwenhuisJan Nieuwenhuis werd op 13 november 1953 in Apeldoorn geboren heeft daar het Gemeentelijk Gymnasium bezocht. Daarna studeerde hij Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie is hij als docent in het Huis van Bewaring De Schans (onderdeel van de Bijlmerbajes) gaan werken. Ook na zijn studie bleef hij bij Justitie werken als docent in de gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikten (een extra beveiligde gevangenis) in de Bijlmerbajes en als onderwijstherapeut in de Tbs-kliniek De Singel. In totaal werkte hij 24 jaar in het gevangeniswezen en hij heeft zijn ervaringen in zijn boek Inside/Outside kunnen verwerken.
Daarnaast werkte hij bij Vluchtelingenwerk Amsterdam als voorlichter.
Sinds 2002 werkt hij als studentendecaan en coördinator topsport bij de Vrije Universiteit.
Er zijn twee toneelstukken van hem uitgegeven bij de Toneelcentrale. Hij is redacteur/eindredacteur geweest bij Wordt Vervolgd, maandblad van Amnesty International en schrijft momenteel voor PINT-Nieuws, een blad over speciaalbier.
Hij is acteur bij theatergroep Dagwerk en bestuurslid van het Amsterdams Centrum voor het Amateurtoneel.

Bibliografie
Inside/Outside – Ellessy crime 2013

Website