De Noordzeeconferentie

De Noordzeeconferentie
Jacob Vis
ISBN: 978-94-6493-325-3 (€ 17,95)
ISBN E-BOEK: 978-94-6493-326-0 (€ 9,95)
Verschijnt tevens als luisterboek

Een spectaculaire olievondst in het Nederlandse plat van de Noordzee wakkert felle discussies aan tussen voor- en tegenstanders van fossiele energie. Twee ministers - pleitbezorgers van duurzame energie - gaan met de CEO’s van twee oliebedrijven naar zee om het pleit bij de bron te beslechten. Een groep kapers met een Duitse U-boot omzeilt de indrukwekkende veiligheidsmaatregelen en gijzelt zeven hooggeplaatste conferentiedeelnemers. Ze eisen, naast een enorm losgeld, de bij wet bekrachtigde belofte dat de oliebron niet in exploitatie komt. Een zenuwslopende race volgt om de gijzelaars vrij te krijgen.

Er is (nog) geen leesfragment beschikbaar.

Er is (nog) geen interview beschikbaar.

Er zijn (nog) geen recensies beschikbaar.