Max, de hulphond

Max, de hulphondLinda Beukeboom
ISBN: 978 94 6449 670 3 (€ 16,95)
ISBN E-BOEK: 978 94 6449 671 0 (€ 9,95)
Verschijnt tevens als luisterboek.

Een ontmoeting tussen Hans en Emma heeft grote gevolgen. Hij vraagt haar te schrijven over zijn overleden dochter, Alison, die erg depressief was en een eind aan haar leven maakte. Voor haar kwam de hulp van Max, de hulphond, te laat. Hans ziet het als een missie om het verhaal over Alison en Max te publiceren om te laten zien hoe hulphonden kunnen worden ongezet om psychische problemen het hoofd te bieden.

Een verhaal met een verrassende warmte en diepgang. Diverse actuele thema’s komen aan bod zoals: zelfdoding, gokverslaving en ingewikkelde ouderrelaties. Max steunt, helpt en brengt mensen op wonderbaarlijke wijze bij elkaar.

Er is (nog) geen leesfragment beschikbaar.

Er is (nog) geen interview beschikbaar.

Er zijn (nog) geen recensies beschikbaar.