Aanslag op het Vaticaan

VaticaanHenk Scheermeijer
ISBN 9789086601264
Prijs € 19,50
Aantal pagina’s 315
Verschenen 15-11-2010

Henk Scheermeijer was een succesvol internationaal expediteur en zakenman. Maar hij had ook een tweede geheime leven. Ruim dertig jaar werkte hij als agent voor de IDB, Inlichtingendienst Buitenland, de geheime dienst van Nederland. Ook de CIA en de Mossad maakten gebruik van zijn diensten. Zijn bedrijf vormde de perfecte dekmantel voor zijn werk als spion.

In 1999 komt Henk Scheermeijer, alias Henry Martin, alias Martin Hessels met code X005, in contact met een ‘tussenpersoon’ die hem vraagt of hij de plattegrond en de beveiligingstekeningen van Estec in Noordwijk kan leveren. De IDB wordt door hem op de hoogte gesteld en die levert hem valse plattegronden.

De opdrachtgever blijkt een Arabische prins te zijn in Jordanië, die Henk Scheermeijer uitnodigt in Amman. De prins werkt samen met een Hamas-leider. Na de liquidatie van die twee vlucht Henk Scheermeijer in een gekaapt vliegtuig naar Europa. Met hulp van de CIA en een ‘safehouse’ wordt Henk in veiligheid gesteld.
Inmiddels wordt er weer een beroep gedaan op zijn contacten in de wapenhandel. Iemand uit Londen biedt hem 50 miljoen US dollars voorschot voor het leveren van raketten met nucleaire Warheads en onderzeeërs. Met het voorschot schudt hij zijn achtervolgers af en neemt wederom contact op met de CIA via de IDB. De veiligheidsdiensten willen weten waar de wapens voor nodig zijn.
De IDB heeft de ‘achtervolgers’ inmiddels opgespoord in een huis in Tilburg. Henk Scheermeijer, ook wel ‘lucky spy’ genoemd en zijn IDB-collega’s schaduwen deze mensen en vinden in het bewuste huis wapens en het ‘oorlogsboek’, waarin aanslagen staan gepland op het Vaticaan, kerken, de Tower en Buckingham Palace, Paleis op de Dam, het EG gebouw in Brussel, de Europese bank in Frankfurt, olieraffinaderijen, grote havens o.a. die van Rotterdam.
Met hulp van alle Europese Diensten worden 260 terroristen geliquideerd. Henk Scheermeijer zelf en een aantal IDB-collega’s overmeesteren de terroristen in Amsterdam, waardoor de aanslag op de IJtunnel kon worden voorkomen.

Het boek is in ‘Den Haag’ gelezen, gecontroleerd en gescreend.

NBD|Biblion recensie

Of alle persoonlijke belevenissen als geheim agent van auteur Henk Scheermeijer, alias Martin Hessels met code X005, op volledige waarheid berusten, zal altijd wel een goed bewaard geheim blijven. Maar zijn boek ‘Aanslag op het Vaticaan en andere westerse doelwitten’ leest als een spannende jongensroman. Naast zijn internationale werkzaamheden als expediteur en zakenman, de perfecte dekmantel voor een geheim agent, was hij meer dan dertig jaar werkzaam voor de voormalige Nederlandse Inlichtingendienst Buitenland (IDB). Het voert hem in de schimmige wereld van spionage, achtervolgen en schaduwen, wapenhandel, liquidaties en terreurbestrijding. In nauwe samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten als de Israelische Mossad en de Amerikaanse CIA is hij betrokken bij geheime activiteiten waarmee wordt voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd op belangrijke doelen in West-Europa als Buckingham Palace in Londen, het Europese Unie gebouw in Brussel, het Vaticaan en de haven van Rotterdam. De auteur is een vlot verteller en weet de aandacht van de lezer vast te houden. Dit is zijn eerste publicatie. Er volgen er ongetwijfeld meer. (E. Westerhuis)