Een andere waarheid

Een andere waarheidGerard Nanne
ISBN 978-90-8660-400-5
Prijs € 17,95
Verschijnt voorjaar 2020

De gepensioneerde huisarts Ryan Banks gaat op zoek naar de waarheid omtrent zijn veertig jaar geleden verdwenen en nooit teruggevonden zwager Sietse Hoeksema. Waar hij denkt in alle rust de verdwijning te kunnen heronderzoeken, wordt hij meegesleurd in een maalstroom van bizarre gebeurtenissen. Tijdens zijn verblijf in het idyllische Noord Groningse landschap, ontmoet hij de journaliste Sophie Kistenmaker, die op haar beurt verwikkelt raakt in een onderzoek naar de in de tweede wereldoorlog collaborerende staalfabrikant Frédéric Rousseau. Gaandeweg lijken beide onderzoeken verband met elkaar te houden. Welke rol speelde een vermeende maîtresse van de foute staalfabrikant in deze geschiedenis? En wat is daarin het verband met de verdwenen Sietse Hoeksema? Om die vragen beantwoord te krijgen, raken Ryan en Sophie tot elkaar veroordeeld. Samen zetten ze het onderzoek voort en komen achter een waarheid die anders is dan ze ooit konden vermoeden...

‘Allemachtig. Dus jij bent de man van Sanne?’
Ryan knikt. Hij had gezien dat Maasbach onder de indruk was geraakt van het verhaal. Hij had ademloos geluisterd en hem niet één keer onderbroken.
‘Ik heb Sanne nog wel gekend’, zegt Maasbach. ‘Een mooie vrouw. Wat verschrikkelijk dat ze zo aan haar einde moest komen. Sietse herinner ik me minder goed. Hoe oud was hij precies toen hij... Nou ja, dat hij, zeg maar, verdween.’
‘Sietse was net achttien geworden. Hij was twee jaar jonger dan mijn vrouw.’
Maasbach drinkt van zijn wijn en staart zwijgend voor zich uit. Aan de pigmentvlekken in zijn gezicht is te zien dat hij een buitenman is geweest. Ryan vraagt zich af wat de postbode denkt. Waarschijnlijk vindt hij de zoektocht, evenals mevrouw Lam en Simon Bonenkamp, een zinloze missie. Een wanhoopsdaad van een gepensioneerd arts, die de greep op de werkelijkheid is verloren.
De zon is inmiddels verdwenen. Het is nog aangenaam warm. Ryan kijk op zijn horloge. Het is half tien. Hij ziet er tegenop naar bed te gaan. Afgelopen nacht viel hij pas ver na middernacht in slaap. Zijn rusteloze benen hadden hem lang wakker gehouden. En toen hij eindelijk in slaap was gevallen, gebeurde wat er het laatste jaar regelmatig gebeurde. De nare dromen. Dit keer was het Sanne, die in de gedaante van een reusachtige vogel zijn kamer was ingevlogen. Haar gezicht had er mooi uitgezien. Ze lachte hem toe en zei hem met haar mee te vliegen. Ze had Sietse gevonden. Ze zou hem op een stuk drijfhout in de rivier hebben zien liggen. Ongeschonden. Ze moesten haast maken, want de snelstromende rivier voerde hem mee naar een monding, die zou uitkomen op een wildkolkende zee. Als Sietse daarin terechtkwam, zou hij kansloos zijn. Hij was op haar rug geklommen en de nachtelijke vlucht beleefd gelijk Alice in wonderland. De maan had geschenen en Sanne klapwiekte moeiteloos door een regen van flonkerende sterren. Tot zover was de droom een feest om te mogen beleven. Tot de vogel hartverscheurend begon te krijsen en in een verticale vlucht naar beneden stortte, waar Sietse inderdaad op een stuk drijfhout in de rivier had gelegen. Hij zag er afschuwelijk uit. Miljoenen maden krioelden in zijn aangevreten ingewanden. Toch hield hij zijn armen gestrekt. En was er hoop te zien op zijn verminkte gezicht…

1. In Een andere waarheid zijn beide hoofdpersonen op zoek naar de waarheid over gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Dat zorgt voor een heel andere dynamiek in het verhaal dan wanneer er een recente moord wordt onderzocht. Was het lastig om het verhaal op deze manier toch spannend te houden?
Ik vond dat niet lastig. Eerder een uitdaging. In dit verhaal moet de spanning worden gezocht in het hoe en waarom van een vermissing uit een ver verleden. Zelf ben ik van mening dat het daardoor niet minder spannend hoeft te zijn. Misschien zelfs het tegendeel. Maar hoe dat straks door de lezer wordt ervaren moet ik afwachten.
 
2. Journaliste Sophie Kistenmaker onderzoekt een fout persoon uit de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre is deze verhaallijn op waarheid gebaseerd op of geïnspireerd door waargebeurde verhalen?
Een andere waarheid heeft in dit verhaal een dubbele betekenis. Daarin speelt een stukje oorlogsverleden een belangrijke rol. En ja, de Tweede Wereldoorlog biedt dan een bron van inspiratie. 

3. Een deel van het verhaal speelt zich af in Noord Groningen. Waarom heb je voor deze streek gekozen? Heb je een band met deze omgeving?
Voor de setting van dit verhaal zocht ik naar een sfeer die typisch is voor een plattelandsgemeente. Ook de volksaard moest verschillen van die van de Randstad. Ik kwam toen terecht bij Noord Groningen en koos voor een fictief dorp, waarin dit verhaal zich dus afspeelt. 
 
4. Wat kunnen we in de toekomst van je verwachten? Ben je bezig met een
volgend boek?
Ik ben met twee verschillende projecten bezig, waar ik nu nog niet te veel over kwijt wil. Het kan nog alle kanten op. 
Ik wil ook nog vermelden dat op mijn website: www.gerardnanne.nl een sfeerimpressie staat die een beeld geeft van de setting waarin het verhaal zich afspeelt. 
En uiteraard wens ik de lezers van "Een andere waarheid" alvast veel leesplezier. 

Biblion-recensie

Gerard Nanne (1949) schreef eerder twee reeksen degelijke policiers, over inspecteur Jillian Blom en daarvoor over rechercheur Frank Benders en zijn assistente Paula van Es. In deze standalone zoekt weduwnaar Ryan Banks naar de waarheid over de verdwijning van zijn zwager Sietse, veertig jaar geleden in zijn geboortedorp in Noord-Groningen. Hij komt er in contact met de journaliste Sophie Kistenmaker die de geschiedenis van de lokale, in de Tweede Wereldoorlog collaborerende notabele onderzoekt. Ze bundelen hun krachten en ontdekken de ware toedracht die ze beiden niet voor mogelijk hadden gehouden. 'Een andere waarheid' is een echte Gerard Nanne; degelijk en wat ouderwets aandoend. De plot eindigt verrassend, maar de opzet is dat eveneens. Nanne vertelt het verhaal van de zoektocht van zijn hoofdpersonage naar de gebeurtenissen in het nu. Hij wisselt die scenes af met de gebeurtenissen vroeger en de rol die de getuigen van nu daar toen in speelden. Dat zorgt voor een aangename dynamiek.

Geschreven door Jos van Cann


Recensie op Boekrecensies Charles Kuijpers

Gerard Nanne is volkomen ten onrechte nog steeds een relatief onbekende thrillerschrijver in Nederland. Zijn staat van dienst is imposant. De boeken van zijn hand zijn steeds van hoge inhoudelijke kwaliteit. Dat geldt als welhaast vanzelfsprekend ook voor “Een andere waarheid”.

Het taalgebruik van Nanne is glashelder. In mooie veelal compacte zinnen ontrolt het verhaal zich voor het geestesoog van de lezer. Er is een mooie dosis veelal onderhuidse spanning. En in dit boek is er ook een ontluikende liefde die de lezer een prettig gevoel geeft.
De karakters van de belangrijkste personen zijn goed uitgesponnen, en de plot is verfijnd zoals steeds bij deze schrijver. De ontknoping is tamelijk verrassend, de structuur van het verhaal is mooi gecomponeerd.

Helaas mag (opnieuw) een kritische noot in deze recensie niet ontbreken. De eindredactie van het boek heeft steken laten vallen. Dat is altijd jammer, maar zeker bij een zo goede auteur als Gerard Nanne. Hij verdient dit domweg niet!
Ofschoon mij dat moeilijk valt, is bij de waardering van het boek volledig van dit vervelende punt geabstraheerd. Het verhaal is zeer lezenswaardig en verdient een brede lezerskring.

“Een andere waarheid” van Gerard Nanne is zeer goed en krijgt vier heldere sterren.

4 sterren

Geschreven door Charles Kuijpers