Don Quichote

Don QuichotJacob Vis
ISBN 978-90-8660-328-2
Prijs € 16,95
Aantal pagina’s
Verschijnt voorjaar 2017

Harm Brink, minister van Economische Zaken heeft een droom: hij wil dat Nederland binnen 10 jaar volledig draait op duurzame energie en de productie daarvan in eigen hand houdt. Hij bedenkt een ambitieus plan: de Staat gaat in het IJsselmeer en Flevoland voldoende windmolens zetten om heel Nederland van stroom te voorzien.
Als geologen hem waarschuwen voor een mogelijke aardbevingsramp wil Brink de gaswinning in Groningen stoppen en het gas bewaren als strategische reserve. Als de ramp inderdaad plaats vindt, komt het energieplan in een stroomversnelling. Brink drukt het windproject door en sluit een contract met Rusland voor de levering van aardgas zolang Nederland zelf nog niet genoeg duurzame energie produceert.
De windmolens worden gemaakt volgens een revolutionair ontwerp. Hoewel het project een astronomisch bedrag vergt is het bouwen van windparken in en rond het IJsselmeer aanzienlijk goedkoper dan bouwen van windparken op zee. Brink krijgt onverwacht steun voor zijn plannen als Semjon Malkevich, een steenrijke oligarch uit Oekraïne in ruil voor veiligheid voor zijn gezin, mee wil investeren in het transport van het Russische aardgas. Toch blijven het windproject, de deal met Poetin en de deelname van Malkevich felle protesten oproepen. Een van de protestgroepen is Islamitische Staat die zijn mol in Nederland opdracht geeft voor ‘de terreurdaad van de eeuw.’

Er is (nog) geen leesfragment beschikbaar.

Er is (nog) geen interview beschikbaar.

Recensie op Wat Cees leest

Jacob Vis is een van de weinige auteurs die bij twee uitgevers tegelijk actief is, Ellessy en Conserve. Hij is auteur van misdaadromans met een actueel en controversieel maatschappelijk thema, met die stelling kan ik het deels eens zijn. Met een zeer rijke en waardevolle bibliografie zou er weer een thriller aan toegevoegd zijn met de titel; Don Quichot. Maar dit verhaal is allesbehalve een thriller. Met een breed scala aan maatschappelijke thema’s ontrafelt er zich een politiek verhaal waarin de meeste maatschappelijke en controversiële onderwerpen uit de hedendaagse wereld wel een plaats hebben gekregen. Noem het maar een maatschappelijke roman…

Minister van Economische Zaken Harm Brink heeft een missie. Hij wil Nederland voorzien van duurzame energie en omdat plan technisch ook uitvoerbaar te maken heeft hij als locatie het Markermeer op zijn netvlies. Indien nodig ook het IJsselmeer. Natuurlijk heeft hij weinig medestanders voor zijn plan maar hij laat Vermeer Windmolenbouwer, een kennis van hem eens uitrekeningen wat de financiële consequenties zijn.
Als de minister van Financiën tijdelijk maar langdurig ziek wordt, krijgt Brink zijn portefeuille erbij. Dat schept kansen voor zijn missie. De benodigde financiën wil hij binnenhalen via Oekraïense oligarch, Semjon Malkevich. De man is niet alleen steenrijk maar ook uiterst crimineel. Om langdurige celstraf in Oekraïne te te ontlopen wil hij naar Nederland uitwijken met zijn familie. Dat wordt zijn tegenprestatie voor de miljarden die nodig zijn…
De IS-sluipschutter Ahmed al-Rachid leidt een dubbelleven. Al driemaal is hij terug naar Syrie geweest om daar te strijden voor het IS-ideaal, het kalifaat. In Nederland leidt hij een onopvallend en voorbeeldig leven maar bereidt zich wel voor op een job die hij moet gaan uitvoeren en de wereldgeschiedenis volledig zal veranderen….

Met deze meer dan 500 pagina’s dikke roman maakt Vis gebruik van een aantal politieke vraagstukken die op dit moment bij de Nederlandse regering hoofdpijndossiers zijn. In willekeurige volgorde komen langs:
• Invoeren van duurzame energie
• Opname van 2.000 ontheemde Oekraïners als tegenprestatie van het referendum over Oekraïne
• Het probleem van Russische hackers die proberen de verkiezingsuitslag te beïnvloeden
• Het onderzoek van de ramp met de MH17
• Gaswinning in Groningen en de consequenties voor de Groningse bevolking
• De alom aanwezige dreiging voor een aanslag van IS
• Militaire ondersteuning ter bestrijding van IS in Syrië
Met deze input gaat Vis aan de slag en tekent in meerdere verhaallijnen de ontwikkeling ervan op. Soms lopen ze parallel op met andere en een andere keer ontwikkelen ze zich separaat. Met de Nederlandse Minister Harm Brink die zelfs tijdelijk de rol van Minister-President Harry Klein overneemt tijdens een plotselinge ziekte, heeft hij alle bevoegdheden die nodig zijn om zijn missie te laten slagen. Een Nederlandse Don Quichot in het hol van de Russische beer, bij Poetin…

Eindoordeel: 4,0 sterren

Geloofwaardig: 4 sterren
Plot: 4 sterren
Leesplezier: 4 sterren
Schrijfstijl: 4 sterren
Originaliteit: 5 sterren
Psychologie: 4 sterren

Geschreven door Cees van Rhienen


Recensie op Hebban

Jacob Vis (Job Vis, 1940) is auteur van misdaadromans met een actueel en controversieel maatschappelijk thema. Aan zijn boeken gaat altijd gedegen onderzoek vooraf, zijn verhalen zijn zowat altijd een mix van feiten en fictie en hebben vaak een historische achtergrond. In Don Quichot is het niet anders: het verdrag van München, de klimaatverdragen, de nieuwe situatie van De Krim, het zijn maar enkele van de historisch relevante zaken die de revue passeren. We kennen Vis vooral van zijn serie met inspecteur Ben van Arkel en zijn drieluik over Nederlands-Indië.

Don Quichot kent verschillende verhaallijnen. Allereerst wordt er ingezoomd op de economische en politieke situatie in Nederland. Harm Brink, minister van Economische Zaken, wil serieus werk maken van de transitie naar duurzame energie. Zijn idee is om door middel van duizenden windmolens op het water heel Nederland van stroom te voorzien. Een belachelijk en veel te duur plan vinden zijn politieke tegenstanders, die hem spottend Don Quichot noemen.

Maar Brink krijgt steun van een steenrijke maar dubieuze Oekraïner, die in ruil voor asiel veel geld in het project wil steken. Meteen is ook de vluchtelingenproblematiek aangekaart. Wanneer de premier in het ziekenhuis belandt, wordt Brink onverwacht de leider van het land. Al snel wordt hij geconfronteerd met een aardbeving in Oost-Groningen, die een heel dorp van de kaart veegt. De gaswinning in de regio wordt stilgelegd, maar een oplossing voor het dreigende tekort aan energie is er niet meteen. De Europese Unie heeft immers sancties tegen Rusland lopen, waardoor handel tussen beide partijen onmogelijk is.

Rusland en Oekraïne spelen een belangrijke rol in het verhaal. Er is niet alleen de moeizame relatie tussen Rusland en het Westen, er is ook de burgeroorlog in Oekraïne. Een gewapend conflict tussen separatistische groeperingen die door het Russische leger worden gesteund en het Oekraïense leger. De Nederlander Brink, die perfect Russisch en zeer goed Oekraïens spreekt, wordt door Jean-Claude Junker van de Europese Unie gezien als de wonderboy die de verhoudingen in de regio moet rechttrekken. Brink zal alle zeilen moeten bijzetten om met Poetin en Porosjenko een vredesakkoord uit de brand te slepen.

Naast alle economische en politieke troubles is er de dreiging van IS. We volgen de jonge Ahmed, een zeer gerespecteerd lid van het Nederlandse leger. Wat zijn oversten niet weten, maar de lezer wel, is dat hij getraind is door IS en als mol wordt ingezet in Nederland. Een aanslag van nooit geziene proporties is in voorbereiding.

Jacob Vis heeft ervoor gekozen om heel wat bestaande politieke figuren te laten meespelen in zijn boek. Poetin, Porosjenko en Junker oefenen in het boek de functie uit die ze ook in het echte leven hebben. En wat te denken van Anna Achmatova, niet alleen Poetins staatssecretaris voor Propaganda in het boek, maar tevens de vrouw die in het echte leven beschouwd wordt als Ruslands grootste dichteres. Een bijzonder vervelende journalist heet dan weer Trump. Vis is duidelijk niet gespeend van enige humor.

Je kunt je niet van de indruk ontdoen dat Vis met dit boek zijn persoonlijke visie op bepaalde (wan)toestanden heeft willen delen, het is allicht zijn manier om lucht te geven aan bepaalde frustraties. Zoals altijd heeft de auteur een duidelijke mening en schrikt hij er niet voor terug om in zijn boeken dingen aan de kaak stellen. Hij doet dat in zijn gekende stijl, zijn taalgebruik is zoals altijd zeer verzorgd en zijn personages spreken tot de verbeelding.

Don Quichot is zeer interessant en intelligent leesvoer, het boek is spannend op een heel bijzondere manier. Jacob Vis bewijst eens te meer dat hij een van Nederlands beste auteurs is.

Geschreven door Greet Braem


Recensie op Facebook

Ik heb dit jaar al flink wat thrillers gelezen, en zeker niet de minste, maar nog steeds steekt er één met kop en schouders bovenuit: 'Don Quichot' van Jacob Vis. 'Don Quichot' is met bijna 500 pagina´s zijn omvangrijkste thriller tot nu toe. En een van de beste in zijn oeuvre, waarin toch al zoveel moois te vinden is.
Vis verdient als Nederlands meest literaire thrillerschrijver veel meer aandacht dan hij krijgt. Dat ´Don Quichot´ niet in stapels bij Bruna ligt, heeft niets te maken met de kwaliteit van het boek of met de toegankelijkheid van zijn werk: een begenadigd verteller als Vis kan ook een groot publiek ademloos laten genieten. Maar Jacob Vis zit helaas bij een kleine uitgever, die zich weinig promotie kan veroorloven.
De thrillers van Jacob Vis zijn nooit zomaar thrillers. Vaak is er een maatschappelijk probleem dat de plot voortstuwt. In ´Don Quichot´ is dat de klimaatverandering, en dan vooral de halfslachtige manier waarop de politiek daar iets aan probeert te doen. Hoofdpersoon van het boek is waarnemend minister-president Harm Brink, die laat zien dat het ook anders kan. Een aardbevingsramp in Groningen, de burgeroorlog in Oost-Oekraïne en IS, Brink krijgt er allemaal mee te maken. Met een hoeveelheid lef die je ook graag bij de echte politici zou zien gaat hij de problemen te lijf. Vis stuurde het boek overigens op aan minister Wiebes van Economische Zaken en Milieu. Voor mij staat wel vast dat die het ook echt gelezen heeft: hij was eerder dit jaar als het om Groningen ging ineens buitengewoon doortastend.

Geschreven door Ton van der Molen