Meesterdeal

MeesterdealMarlen Beek-Visser
ISBN 978-90-8660-312-1
Prijs € 16,95
Aantal pagina’s
Verschijnt november 2016

Een dochter, een docent, een verhouding, een slachtoffer.

Als Bo van Lierop ontdekt dat haar 16-jarige dochter Eva een verhouding heeft met haar mentor van school, een man van tweeënveertig, lopen de spanningen binnen het gezin hoog op. Bo’s echtgenoot Adam dreigt met onorthodoxe maatregelen die de situatie alleen maar zouden verergeren. Yannick, de ongrijpbare vriend van Eva, die sinds enige tijd onderdeel uitmaakt van hun gezin, heeft een geheel eigen wijze van reageren.

Het feit dat Bo en Adam al jaren een geheim met zich meedragen, een geheim dat zij beter eerder hadden kunnen vertellen, maakt de situatie er niet eenvoudiger op. Is dat de reden dat Adam zich steeds vreemder gaat gedragen? Bo’s enige uitvlucht is haar vrijwilligersbaantje bij de Hulplijn en in het bijzonder Emiel, een cliënt met wie ze een band opbouwt en bij wie ze haar hart kan luchten. Emiel trekt zich Bo’s situatie aan en weet wel een manier om haar te helpen.
Net als Bo op het punt staat om de confrontatie met Eva’s mentor aan te gaan, gebeurt er iets wat een schok van ontzetting teweegbrengt. Wie kan Bo nog vertrouwen? Haar dochter die het liegen tot tweede natuur heeft verheven? Haar man, die steeds verder van haar af drijft? De ongrijpbare Yannick? En Emiel, is die ooit wel te vertrouwen geweest?

Er is (nog) geen leesfragment beschikbaar.

1. Je tweede thriller is een feit! Voelt dat heel anders dan toen Stem! uitkwam of juist niet?
Ik sta er vrij nuchter in, net als bij Stem! destijds. Het is vooral een fijn vooruitzicht om je werk na al die tijd fysiek in handen te krijgen. Als het gaat om verwachtingen van lezers, ben ik net zo nieuwsgierig naar de reacties als bij Stem!. Misschien nog wel meer: je hebt iets te bewijzen als je eerste boek goed is ontvangen. Tijdens het schrijven van Meesterdeal twijfelde ik af en toe of de verhaallijn spannend genoeg was, maar de proeflezers en mijn redacteur zijn gelukkig enthousiast. Mijn redacteur vindt dat ik mezelf heb overtroffen: volgens haar is Meesterdeal subtieler en realistischer en daardoor spannender dan Stem!.

2. Heb je met Meesterdeal een boodschap die je wil overbrengen? Zo ja, welke?
Een boek begint met een idee. Bij Meesterdeal waren het enkele krantenberichten, die mij aan het denken zetten. Ze hadden een overeenkomst: alle beschreven ze een situatie waarin de grens in een docent-leerlingrelatie wordt overschreden. Steevast wordt de docent in zo’n geval door de samenleving veroordeeld. Er is immers sprake van een ongelijke machtsverhouding. Maar wat als de leerling(e) in kwestie zegt uit vrije wil te handelen en jouw bezorgdheid als ouder afdoet als bemoeienis? Nog lastiger wordt het wanneer je het als ouders niet eens bent over een juiste aanpak. Met Meesterdeal heb ik niet alleen een spannend verhaal willen schrijven, maar ook getracht de dilemma’s te schetsen waarmee de betrokkenen worstelen en de vraag te stellen of goed echt goed is en fout echt fout. Het is aan de lezer om te beoordelen of dit geslaagd is.

3. Je bent aangesloten bij Moordwijven. Wat kun je ons daarover vertellen?
Een aantal Nederlandse thrillerschrijfsters is vorig jaar -in navolging van ‘Killer Women’ in Engeland - een schrijverscollectief gestart onder de naam ‘Moordwijven’ (subtitel: ‘Partners in Crime’). Met dit collectief willen wij onze krachten bundelen om ons te onderscheiden tussen het grote aantal thrillerauteurs. Dit doen we met gezamenlijke presentaties, signeersessies en workshops. Ook klankborden we regelmatig met elkaar en geven we elkaar feedback. Tenslotte versterken we elkaar door actieve promotie van de groepsleden, bijvoorbeeld op social media. Met onze gedeelde inzet hopen we als Moordwijven op den duur een herkenbaar gezicht te vormen richting lezers, media en boekhandel.

4. Wat kunnen we na Meesterdeal van je verwachten?
Ik ben gevraagd om het komend half jaar een luisterserie te schrijven. Op dit moment ben ik een verhaallijn aan het uitwerken. De serie is feitelijk een boek, opgeknipt in tien afleveringen. Het vraagt een iets andere manier van schrijven, wat voor mij een leerzame ervaring is. Als ik hiermee klaar ben, ga ik wel weer een ‘papieren’ boek schrijven. Hoe leuk dit uitstapje ook is, het letterlijk in handen krijgen van je boek blijft de kroon op je werk als auteur.

Groepsrecensie door ThrillZone

In de laatste rubriek wordt openlijk over de inhoud van het verhaal gediscussieerd. Doelstelling is om hier gezamenlijk vast te stellen of de meningen overeenkomen, iedereen het verhaal op een zelfde wijze leest, beleeft en waardeert. Meesterdeal is uiteindelijk door 14 lezers beoordeeld en gewaardeerd. Het krijgt als 42e leesclubboek een gemiddelde puntenwaardering van 8,12 en een welverdiende plek in de HALL of FAME.

Lees het complete verslag op ThrillZone.


Lezersrecensie door Hebban

De schrijfstijl van de auteur is prettig en goed leesbaar. Het boek is goed opgebouwd met verrassende verhaallijnen. Het meest krachtige daarin vind ik de cursieve delen. Hierdoor krijg je eerst meer begrip voor Sten, de docent economie. Het meeste wordt vanuit Bo geschreven en dat past goed bij het opbouwen van spanning, vooral omdat Bo zoveel onmacht ervaart en als enige in beweging lijkt te komen. Hierdoor mis je wel de beleving en acties van de andere personages, maar dat maakt de ontknoping des te verrassend.

Eva groeit op in een gezin waarin alles langs elkaar lijkt te gaan met ruzies, geheimen en zwijgen. Een citaat wat daarin past is “Zolang er geen woorden aan worden gegeven, is het er niet”. Eva is altijd een bijzonder geïsoleerd en beschermd meisje geweest. Nu ze in de puberteit zit, zich niet gezien voelt door de mensen om haar heen en gelooft in de liefde tussen haar en de docent, is ze erg zwart-wit in haar redeneren en is ze niet te sturen. Ze neemt meer afstand van haar ouders en haar vriendje Yannick. Sten is de docent economie, die geraakt lijkt door de jonge Eva. In eerste instantie lijkt dit geen bewuste keuze, maar zijn handelingen daarna gaan gepaard met een onvolwassen zelfspraak, waarbij hij alles recht-redeneert en zichzelf als slachtoffer neerzet. Bo is een moeder die (te)veel ruimte geeft aan haar dochter en die zich niet laat bijsturen, maar denkt dat het alleen op haar manier kan. Als hulpverlener denkt ze de wijsheid in pacht te hebben en probeert ze haar gespreksvaardigheden in te zetten om weer grip op de mensen om haar heen te krijgen. Ze overschrijdt de grens door een hulpvrager telefonisch deelgenoot te maken van haar gezinsproblemen. Hiermee raakt ze nog meer controle kwijt, omdat deze eenzame man Emiel de hulplijn belt om aandacht te krijgen en daar een leven omheen fantaseert. Vervolgens werpt hij zich op als redder, waarbij hij intimiderend en grensoverschrijdend naar Bo en Eva wordt. Ondertussen verzwijgt de echtgenoot Adam dat hij ontslagen is. Hij lijkt te zwelgen in zelfmedelijden en drinkt te veel. Als hij dan in een dronken bui het gezinsgeheim vertelt tegen Eva, barst de bom en sluit Eva zich verder af van het gezin. Positief is dat Adam uiteindelijk probeert grip te krijgen en dat dat zijn humeur en drinkgedrag verbetert. Uiteindelijk doet Bo alles om in haar eentje de Meesterdeal tot stand te brengen, maar blijkt Adam een verrassende rol te spelen. De onverwachte ontwikkeling rondom de vrouw van Sten helpt om het boek met een lach te sluiten, want de uiteindelijke ontknoping is ten diepste geen goede afloop, nu het gezin met een nieuw geheim verder leeft.

Geschreven door Heleen van der Velde


Lezersrecensie door Hebban

Een boek vol spanning, intriges, leugens en jaloezie. Meermaals wordt ook het onderlinge vertrouwen onderuit gehaald, wat zorgt dat je als lezer steeds mee voelt met degene die op dat moment aan het woord is. Een voorkeur voor een bepaald persoon krijg je daardoor niet snel. Eva, de dochter van hoofdpersoon Bo wordt afwisselend neergezet als een rebelse puber, die haar weg zelf wel plaveit , maar ook als een nog kwetsbaar naïef meisje dat eigenlijk alleen maar wanhopig opzoek is naar aandacht. Meesterdeal brengt een hedendaags nog steeds actueel thema onder de aandacht van de lezers.

Meesterdeal is het tweede boek van auteur Marlen Beek Visser , haar debuut Stem! werd genomineerd voor de schaduwprijs 2016 . Met Meesterdeal heeft de auteur wederom bewezen goed op weg te zijn in het thrillergenre.

Geschreven door Shirley Pellikaan


Recensie door Christina Brouwers

Wat als blijkt dat je dochter een verhouding heeft met haar mentor? Dan stort als ouder vaak je wereld in, maar is dat wel terecht? Als de grens van docent-leerlingcontact tegen de wil van de leerling wordt overschreden wel, lijkt mij. Maar als de leerling, in dit geval dochter Eva vrijwillig en zonder enig machtsvertoon van de leraar zich stort in dit avontuur ben je dan als ouder diegene die het laatste woord heeft? Een niet zo gemakkelijke situatie is wat vaak volgt…

Meesterdeal is vlot geschreven en komt tot je vanuit twee perspectieven en wel die van moeder Bo als vanuit docent/mentor Sten. Het geheel is zeer realistisch geschreven en bezorgde mij geregeld kippenvel.
De personages zijn goed uitgewerkt en komen niet over als ‘gemaakt’.

Ik begon in Meesterdeal te lezen en kon bijna niet stoppen. Met één nachtje rust tussendoor (want een vroege dienst gehad op het werk die dag, wat inhoudt dat ik om 04.45 moet opstaan…) heb ik het toch in één ruk uitgelezen.
Vooral op het eind volgen de acties zich in hoog tempo op en dit einde was niet wat ik had voorzien.
En dan kan ik alleen maar concluderen dat Meesterdeal een meesterlijke kennismaking voor mij was met het werk van Marlen! En ik kijk uit naar meer.

Meesterdeal is niet alleen spannend maar laat je ook nadenken over de morele vraag in dit dilemma van grensoverschrijdend gedrag. Is goed echt goed en is fout echt fout?
Voor mezelf weet ik het wel maar waar ligt de grens voor jou?

Ik leende Meesterdeal in de plaatselijke bibliotheek en voor mijn eigen ‘Ik lees Nederlands’ uitdaging van 2017 is dit boek nummer 21.

Geschreven door Christina Brouwers


Recensie op Sprakeloos José

Moordwijf Marlen schreef eerder al Stem!, haar debuut in boekvorm dat veel goede recensies kreeg … en zeer terecht ook!
Haar inspiratie voor Meesterdeal kwam voornamelijk door de vele krantenberichten over docent-leerling relaties. Vaak door de buitenwereld al bestempeld als “onacceptabel”, “slecht” en “walgelijk”. Toch zijn er ook situaties waarin de twee betrokkenen het echt wel zelf willen.
Dan kom je als moeder, lijkt me zo, in een wel heel akelig soort dilemma. Je wil dit niet en probeert er naar mijn idee ook alles aan te doen om je kind te beschermen, omdat je ook de beweegredenen van de docent(e) niet kent. Het brengt je gevoel en je ratio in een heel heftige onbalans, je wankelt tussen begrip – afkeer en angst … een intense rollercoaster die je moederhart stevig laat schudden.

Zo ook Bo.
Moeder van puber Eva wier vriendje Yannick door omstandigheden ook bij het gezin van Lierop in huis woont.
Als de opstandige Eva steeds afstandelijker wordt ten opzichte van Bo, haar man Adam en vriendje Yannick, wordt de sfeer in huis er niet beter op. Het lijkt wel alsof iedereen plots een heel ander soort agenda ernaast heeft. De leugens en ruzies zijn niet mals en Bo vlucht dan ook het liefst in haar werk. Ze werkt als vrijwilliger bij de Hulplijn en geeft als het ware mensen raad die eindelijk de moed hebben verzameld om hulp te vragen, zij het dan wel op deze anonieme manier.
Ook Emiel zoekt hulp en belt Bo geregeld als ze aan het werk is. Ze worden op een bepaald moment, als alles Bo boven het hoofd lijkt te groeien, zo close dat ze zelfs haar hele ellende aan Emiel vertelt … dat had ze in feite beter niet kunnen doen.
Adam, Bo's man heeft problemen op zijn werk en begint op een gegeven moment te denken dat alcohol zijn oplossing is. Als hij dan in een dronken bui hun jarenlang meegedragen geheim eruit flapt in het bijzijn van Eva gaat alles als vanzelf in stroomversnelling nog meer bergafwaarts.

Iedereen lijkt ineens zo ver van elkaar af te staan dat de afgrond in sneltreinvaart dichterbij komt in de relatie tot elkaar. Het eens zo harmonieuze geheel brokkelt af als een oude ruïnemuur en Bo zet dan ook al haar principes overboord en probeert op haar eigen manier weer grip op hun leven te krijgen.

Marlen schets een situatie die je als lezer, of als ouder in dit geval, laat nadenken over de goed of foutvragen in het leven. Mijn gedachte is dat de mens als ouder zijnde niet echt rationeel denkt in bepaalde omstandigheden en alleen het goede voor zijn/haar kind voor ogen heeft. Maar wat als je daarmee grenzen overschrijdt? Je jezelf in een lastig parket brengt omdat het maar een dun lijntje schijnt te zijn tussen goed en fout in dit geval?
Zeer onder de indruk van dit verhaal en het hield me echt in zijn greep. Ik kon het ook niet wegleggen en las het in één ruk uit.
Met een snelle, pakkende schrijfstijl en korte hoofdstukken las het ook vlot weg. Het in twee verhaallijnen geschreven Meesterdeal vertelt het verhaal vanuit het perspectief van Bo en het schuingedrukte relaas van docent/mentor Sten. De kriebels kreeg ik van één personage en dat werd steeds erger naarmate het boek vorderde. Zo sterk dat ik er zelfs kippenvel van kreeg en de haartjes in mijn nek rechtop gingen staan.
Je denkt dat je het verhaal wel van tevoren kunt uittekenen in je gedachten maar dat is dus mooi niet waar! Je krijgt een aantal wendingen voorgeschoteld en op het laatst nog een twist van jewelste!
En dan krijg je als toetje, na de definitieve punt van het boek, het niet eens meer uit je hoofd en blijf je je afvragen 'Wat zou ik hebben gedaan?!??' …..

Gewetensvragen, aangrijpend verpakt in een megaspannend verhaal!

Geschreven door José Bergh-Berben


Lezersrecensie op Hebban

Wat heb ik genoten van dit boek!
Meesterdeal is een psychologische thriller met een goed opgebouwde spanning.
Lekkere vlotte schrijfstijl zodat je het boek eigenlijk niet aan de kant kunt leggen.
Het verhaal gaat over het gezin van Bo en Adam van Lierop. Bo komt erachter dat haar 16 jarige dochter Eva een verhouding krijgt met een leraar die qua leeftijd haar vader had kunnen zijn. En dat terwijl Eva in huize van Lierop samenwoont met haar vriendje Yannick. Samen met haar man Adam denkt Bo de problemen met Eva aan te pakken, maar Bo staat er alleen voor. Eva is niet de enigste in huize van Lierop met problemen.
Het verhaal is zo realistisch geschreven dat je hoopt dat je zelf niet met deze problemen te maken krijgt. Ben zelf moeder van 2 dochters ( inmiddels volwassen) kan me de frustraties van Bo goed voorstellen.
Het verhaal krijgt een aparte wending die ik niet aan had zien komen.
Kortom een heerlijk verhaal, begin je eenmaal te lezen, wil je maar 1 ding; weten hoe het afloopt.
Meesterdeal is het eerste boek dat ik van deze schrijfster gelezen heb, maar ik ga zeker Stem ook lezen.
Van mij 5 dikverdiende sterren.
Een minpuntje van Meesterdeal: het e-book is net zo duur als het papieren boek!

Geschreven door Marga Bos


Lezersrecensie op Hebban

Meesterdeal is een goed opgebouwde thriller met veel onvoorziene wendingen waardoor je de bladzijden blijft omslaan. Marlen heeft een vlotte schrijfstijl en schetst op beeldende wijze de dilemma’s waarvoor de hoofdpersonen komen te staan.
Het pakkende verhaal gaat over ouders die fouten maken terwijl ze het goed bedoelen. Over de onmacht van ouders in hun omgang met hun kinderen in de puberteit. Ik had vooral medelijden met Bo van Lierop, de moeder. Maar bij sommige beslissingen wilde ik roepen: ‘Doe dat nou niet!’. Tijdens het lezen vroeg ik me regelmatig af hoe ver ik zélf zou gaan in deze situatie. Meesterdeal eindigt met een verrassende ontknoping.

Met haar tweede thriller heeft Marlen haar succesvolle debuut overtroffen (’Stem!’ leverde haar een nominatie op voor de Schaduwprijs).

Geschreven door Monique Hoolt


Recensie op Leeskost.nl

De twee belangrijkst problemen waaromheen deze verrassende thriller is gecomponeerd zijn de onmogelijke verhouding tussen leerling Eva en de veel oudere docent Sten Oudshoorn. Iedere lezer begrijpt van het begin af aan dat dit nooit feestelijk zal kunnen eindigen. Het andere betreft het verlangen van Eva om haar zaaddonor te leren kennen.

De schrijfster heeft in een prettig schrijftempo de problemen en de oplossingen van deze kwesties in een ingenieuze plot weten samen te brengen. Hierdoor kan de lezer rekenen op een verrassende ontknoping van dit Nederlandse familiedrama.

Geschreven door Job ter Steege


Recensie op Nakita's Library

Tijdens het lezen
Het boek leest vloeiend, als ik wil lezen vlieg ik door de bladzijdes! In 10 minuten lees ik wel 20 tot 25 bladzijdes zeker toen het einde naderde. Ik kan mij heel erg inleven in moeder Bo, want het is niet niks. Je vertrouwt je kind en als zo iets gebeurt zou ik mijn kind gelijk van school halen, maar dat doet ze niet. Ze zet door en wilt het met woorden oplossen, ik ben eerder een beer zeker naar mijn zusjes en broertje toe. Kom je aan ze dan neem ik je even onder handen!

Conclusie
Wat een einde! Ik had veel verwacht maat niet dit! Bizar hoe groot alles kan worden en hoe de puzzelstukjes op zijn plek vallen! Ik had die docent persoonlijk afgeslacht, omdat hij een grote pedofiel is door aan mijn dochter te zitten, laat staan te kijken! Ik vind het knap hoe iedereen best rustig had kunnen blijven, maar schijn bedriegt!

De verdiende ☆☆☆☆ zijn voor jou Marlen! Volgende keer Stem! van je lezen, zeker nu ik de smaak van je schrijfstyle te pakken heb!

Geschreven door Nakita Veltman


Lezersrecensie op Hebban

Marlen Beek-Visser debuteerde in 2015 met de uitstekende thriller "Stem!" (recensie) die genomineerd werd voor de Schaduwprijs, de prijs voor het beste spannende debuut. "Meesterdeal" is haar tweede thriller. Net zoals haar debuut is ook dit boek een ijzersterke psychologische thriller. De personages zijn goed uitgewerkt en Marlen heeft zich goed ingeleefd in het leven van haar personages. Wat moet je als ouders doen als je hoort dat je dochter een relatie is begonnen met haar mentor? Dat probleem is al groot genoeg, maar het geheim dat moeder Bo en vader Adam met zich meedragen is ook explosief en als Eva achter de explosieve waarheid komt, neemt ze nog meer afstand van haar ouders dan een gemiddelde puber al doet. Bo probeert uit alle macht haar gezin bij elkaar te houden en wordt daarin niet bepaald gesteund door haar man Adam, die ook nog eens een geheim voor haar blijkt te bewaren. Bo staat er dus alleen voor en wanneer ze hulp krijgt aangeboden uit onverwachte hoek, grijpt ze dit aarzelend aan, zonder te beseffen wat voor problemen dat zich met zich mee kan brengen.

Van de eerste tot de laatste pagina is "Meesterdeal" een meesterlijke thriller met levensechte personages. Het verhaal zakt nergens in. Je wordt meegesleept in de gebeurtenissen en de verwikkelingen van de familie van Lierop laten je niet los. Zelfs na het dichtslaan van het boek blijven de onderwerpen die in het boek behandeld worden je achtervolgen. Marlen Beek-Visser is een rasverteller. Met "Stem!" had ze zich al neergezet als veelbelovend thrillerauteur en met "Meesterdeal" lost ze de hooggespannen verwachtingen moeiteloos in. Een must-read voor iedereen die van psychologische thrillers houdt!


Lezersrecensie op Hebban

Een jaar geleden las ik haar debuut, 'Stem' dat ik een leuk en origineel debuut vond. Met dit boek laat Marlen zien dat ze gegroeid is als auteur en een blijvertje is. Goed uitgewerkte karakters en geloofwaardige gebeurtenissen. Een boek dat je in een sneltreinvaart uitleest en een meesterlijk plot bevat. 4****(*)
Ik kijk uit naar haar volgende thriller.

Geschreven dor D.W. van Heumen


Recensie in het Algemeen Dagblad

Meesterdeal, de tweede thriller van Marlen Beek-Visser, heeft aanvankelijk veel weg van een familiesoap met personages die slechts weinig sympathie weten op te wekken. De spanning neemt zienderogen toe als er een slachtoffer valt. De auteur, bedreven in vlotte dialogen en met oog voor decor, weet naar een doordachte en verrassende finale toe te werken.

Geschreven door Peter Kuijt


Lezersrecensie op Hebban

Meesterdeal, een pakkend verhaal dat overloopt van de intriges. Twijfels liggen continu op de loer, zowel bij de personages als bij de lezer.
De schrijfster kruipt in de hoofden van de personages alsof ze daadwerkelijk in al hun schoenen heeft gestaan. Daardoor zijn de gedachten en daden van deze karakters heel geloofwaardig.
Waar de grote meerderheid van de romans in de valkuil van ongeloofwaardig handelen trapt, puur om spanning te creëeren in het verhaal, verloopt alles in dit verhaal zoals het in het echt zou (kunnen) gaan. Er zijn nergens onlogische handelingen, er zijn alleen maar geloofwaardige, realistische redenen waarom ieder zijn eigen geheim bewaart en ze allen doen wat ze doen.
De beweegredenen van beide ouders, docent en leerling zijn zeer realistisch. De koppige 'ik weet het beter'- en 'bemoei je er niet mee, ik ben oud genoeg'-houding van de dochter is tenenkrommend en oh zo herkenbaar. Als lezer voel je met de moeder mee en wil je haar helpen.

Dit is zeker geen standaard docent-leerling verhouding verhaal. De schrijfster belicht ook het oogpunt van de docent. Daarnaast speelt er in het gezin nog veel meer. Naast de alledaagse beslommeringen van werk, relatie en opvoeden steken meer problemen de kop op.
Je hoeft je dus geen moment te vervelen tijdens het lezen en naarmate je verder vordert in het verhaal, krijg je steeds meer vragen en twijfels. Wie spookt wat uit en waarom?

De schrijfster geeft in het nawoord aan dat ze heeft getracht niet alleen een spannend verhaal te schrijven, maar ook de dilemma's te schetsen waarmee de betrokkenen worstelen en de vraag te stellen of goed echt goed is en fout echt fout. Dat is zeker gelukt. In dit verhaal is niets en niemand helemaal zwart of helemaal wit. Voor elk personage valt tot op zekere hoogte begrip op te brengen. Het is knap als je dat als schrijver voor elkaar krijgt en als bonus verhoogt het de spanning.

Tot slot eindigt het boek met een klapper van een verrassing. En daar houd ik van. Vier welverdiende sterren.

Geschreven door Tamara Geraeds


Recensie op Hebban

Het verhaal grijpt je vanaf het eerste moment bij de kladden en sleurt je mee in het gezinsleven van de familie Van Lierop. Door de vlotte, makkelijke, toegankelijke en daardoor open schrijfstijl is het alsof je het gezinsdrama van dichtbij meemaakt.

Door de vele geheimen lijkt je als lezer mee te varen op een zinkend schip in de wisse overtuiging dat het reddeloos is verloren.

De verhaallijnen zijn duidelijk en er worden verschillende zijsprongen gemaakt waardoor dit gezinsleven steeds complexer wordt, echter raakte ik het spoor niet bijster in een alledaags gezin waarvan de personen allen met een rugzakje door het leven gaan.
Het verhaal biedt een mooie mix van heftige voorvallen, een goed opgebouwde spanning met de vele emoties die vrijkomen.

Marlen Beek-Visser heeft met “Meesterdeal” bewezen dat je niet meer om haar thrillers heen kunt.

Geschreven door Coenraad de Kat


Lezersrecensie op Hebban

Een prachtig verhaal dat is gebaseerd op een actueel thema, de verliefdheid tussen een leerlinge en haar docent. Het verhaal wordt verteld door Bo, de moeder van Eva, af en toe afgewisseld met de gedachten van de docent. Ik vond het mooi om na afloop te zien hoe Marlen de verhaallijnen onopvallend had voorbereid op de ontknoping. Ik vroeg me bij elk personage af of ze nu fout bezig waren of niet. Het was namelijk zo beschreven dat je het ook wel weer logisch vond dat ze zo handelden. De ontknoping is verrassend. Een ingenieus plot.

Geschreven door Bertina Mulder


Recensie op To read or not to read

Het debuut van Marlen Beek-Visser heb ik ook gelezen. Dat boek is me erg goed bevallen. Reden genoeg om ook Meesterdeal te gaan lezen.

Meesterdeal is geen dik boek met nog geen 300 bladzijden. Door de vlotte schrijfstijl van de auteur ben je zo door het boek heen. Marlen Beek-Visser heeft een goed gevoel voor het creëren van een beklemmende spanning. Alle personages die voorbij komen in dit boek hebben allemaal wel iets vreemds en te verbergen. Hun levens – in het hier en nu – zijn een aaneenrijging van leugens. Niet gek natuurlijk dat dit alleen maar mis kan gaan.

Het onderwerp wat de auteur in dit boek verwerkt – een leraar die een relatie aangaat met een minderjarige leerling – is een goed thema voor een thriller. Het verhaal wordt beschreven vanuit Bo. Tussendoor zijn er een aantal schuingedrukte hoofdstukken die vanuit de leraar beschreven zijn. Meesterdeal heeft niet veel personages wat het heel overzichtelijk maakt.

Tijdens het lezen kwam een bepaald gevoel bij mij naar boven wat ik nogal opvallend vond. Ik weet niet of de auteur de personages bewust zo op papier gezet heeft, maar ik kreeg aan alle karakters wel een beetje een hekel. Er zijn zoveel leugens, en men gaat zo gestoord met elkaar om, dat geen enkel contact normaal verloopt. Dit heeft verder totaal geen invloed op mijn leesplezier gehad, maar het viel mij op dat ik geen van de personages achteraf leuk vond.

Met Meesterdeal heeft Marlen Beek-Visser weer een aantrekkelijke thriller geschreven. Er is continue een subtiele spanning aanwezig en de personages hebben een dagtaak aan liegen en bedriegen. Met Stem! en Meesterdeal verdient de auteur een plek aan de top van Nederlandse thrillerauteurs.

Eindoordeel ☆☆☆☆

Geschreven door Nadine Kuiper


Lezersrecensie op Only by Me

“Verwachtend dat de opstapelende gebeurtenissen zouden escaleren kon ik dit boek maar moeilijk wegleggen. Meesterdeal is dan ook een van de beste trillers die ik tot nu toe heb gelezen.”

Gelijk bij het lezen van het eerste hoofdstuk zat ik helemaal in dit boek. De openheid, en de prettige schrijfstijl van de schrijfster zorgde voor herkenbaarheid. Herkenbaarheid die zorgde dat ik mee ging leven met Bo. De angst die Bo in het verhaal ervoer, voelde ik zelf tijdens het lezen ook. Ik vond het dan ook een boek waarin de spanning goed opgebouwd werd.

Wat ik op sommige momenten lastig vond, was het schakelen tussen de verhaallijnen. Hoewel het op een duidelijke en goede manier was aangegeven (verschil in de opmaak), Had ik het gevoel dat ik op sommige momenten echt weer even in de andere verhaallijn moest komen. Echter als ik dan weer in de verhaallijn zat, wilde ik het boek niet meer aan de kant leggen. Elke personage had iets bijzonders, waardoor je snel wilde weten hoe het verder ging.

Al met al vond ik dit een aangrijpend, spannend en goed boek. Dit boek heeft me aan het denken gezet, en laten inzien dat je ook op een andere manier een goede triller kan schrijven. Ik wil dan ook zeker meer van deze schrijfster lezen.

Geschreven door Sharon


Lezersrecensie op Hebban

Een goed verhaal over een docent, de dochter Eva, een verhouding en aan het eind een slachtoffer.

Bo ontdekt dat haar dochter in het geheim een verhouding heeft met haar mentor. Ze doet er alles aan om deze verhouding te beëindigen. Hiervoor neemt ze Emiel in vertrouwen, maar Emiel maakt hier misbruik van en chanteert Bo.

De ex-vriend van Eva is een opstandige puber die ook een steentje bijdraagt om dit verhaal spannend te maken.

Adam heeft zijn eigen idee om de verhouding te stoppen, en gaat hierin zijn eigen weg buiten iedereen om.

Een spannend verhaal volgt, je voelt het verdriet van Eva die heel wat mee moet maken. Het plot had ik niet verwacht.
Toch 4* omdat ik het allemaal net iets teveel vind wat er in één gezin gebeurt.
Hierdoor komt het niet geloofwaardig meer over.

Geschreven door Clas


Recensie op Leesclub van lettervreters De perfecte buren

Die drie korte regels op de cover dekken meteen de lading van het verhaal. De invulling kan werkelijk nog alle kanten uit. Heerlijk wanneer een boek je zo triggert! Alles wat vervolgens op de flaptekst staat is dan eigenlijk teveel aan informatie. ‘Meesterdeal’ is zowel een intrigerende als wazige titel en de verwachting ligt hoog. Wat er vervolgens gebeurt, is dat Marlen Beek-Visser je als lezer meteen in het verhaal trekt en je blijft lezen totdat het uit is. Het moet echt worden gezegd dat ze met dit verhaal wederom een heerlijk vlot boek heeft geschreven.

Net als in voorganger ‘Stem’ spreekt ook nu de verhaallijn aan, zijn de personages laagdrempelig en dus identificeer je je gemakkelijk met hen en hun situaties. Moeder Bo komt natuurlijk voor een groot dilemma te staan wanneer boven water komt waar Eva in terecht is gekomen, je kunt als moeder je ogen daar gewoon niet voor sluiten! Het feit dat vader Adam nogal laat afweten maakt dit alles nog moeilijker voor Bo en ze is de wanhoop zowat nabij. Die emoties brengt de auteur probleemloos op je over, je wordt kwaad, je voelt je samen met Bo machteloos. Die aspecten zijn goed uitgewerkt en oh zo menselijk. Dat maakt het verhaal dus heel toegankelijk en het blijft boeien. Tel daarbij op dat ze geregeld de lezer verrast door ineens de boel om te gooien en je blijft lezen, complimenten daarvoor.

Toch zijn er een paar dingen. Neem het vriendje van de 16-jarige Eva, hij woont bij hen in huis en slaapt bij hun dochter…..? Dat staat zo haaks op Bo’s beschermdrang naar haar meisje, ongeacht de achterliggende reden van zijn verblijf. Maar ook het feit dat Bo Emiel in vertrouwen neemt geeft aan dat ze óf echt heel eenzaam is óf juist op het goedhartige af naïef. Bo is een vrouw die overloopt van liefde naar haar dochter, die niet altijd naar waarde wordt gewaardeerd op die leeftijd. De moeder-dochterband wordt mooi neergezet als ook de gevaren van zo’n kwetsbare relatie. Het zal bij veel ouders voor herkenning kunnen zorgen en daarmee een groot leespubliek aanspreken. Hoe dan ook is Meesterdeal een verhaal dat meteen ook taboedoorbrekend is. We zijn dan wel heel vrijdenkend maar zó nou ook weer niet. Een relatie tussen een leerkracht en leerling is gewoon not done.

Er gebeurt een heleboel maar niet alles is even logisch of aannemelijk. Vooral het gedrag van Emiel en Bo roept soms wat vraagtekens op. Richting de plot gaat alles in een versnelling en stijgt de spanning duidelijk. De auteur bouwt dat goed op want er zijn best wat draadjes die nog antwoord behoeven. Gelukkig krijg je dat ook. De uiteindelijke samenkomst van de verhaallijnen verrast en verbaast tegelijkertijd. Het klopt ergens gewoon niet met de rest van het verhaal maar dat kan natuurlijk puur aan mijn beleving liggen. Onder de mantel der liefde neem ik dat dan ook voor lief want wonderlijk genoeg wordt de totale spanning er niet minder om en het leesplezier ook niet.

Dat laatste is overigens geheel te danken aan de uitermate prettige schrijfstijl van deze auteur en de goed verdeelde opbouw van het verhaal. Het boek leest gewoon erg lekker en ach, het blijft fictie natuurlijk.

4 sterren voor Meesterdeal!

Geschreven door Patrice


Recensie op Leesclub van lettervreters De perfecte buren

Bo heeft via haar werk een merkwaardig contact opgebouwd met een man die haar lijkt te kunnen helpen bij haar kruistocht tegen de leraar.
Heftige gebeurtenissen volgen elkaar in fors tempo op. Verrassende wendingen zijn daarbij niet van de lucht. In cursief gedrukte hoofdstukken worden de zielenroerselen van de verliefde leraar stukje bij beetje weergegeven. Aan het einde van het boek blijkt de plot toch weer net iets anders gecomponeerd te zijn dan de lezer denkt.

Marlen Beek-Visser heeft een vrij vlotte pen. In handzame korte hoofdstukken schrijft zij in toegankelijke taal zonder moeilijke woorden een vloeiend lopend verhaal. De lezer kan zonder noemenswaardige inspanning het verhaal goed volgen. Diverse malen zijn er aardig gevonden verrassingen in het verhaal, zij het dat er enkele nogal onwaarschijnlijke elementen zijn. Wel zijn incidenteel enkele enigszins gewrongen metaforen te lezen en ook enkele merkwaardige zinsneden. Maar dat mag de pret niet drukken.

Het verhaal houdt de aandacht van de lezer van begin tot eind vast, en dat is een verdienste van de schrijfster.
Het hoofdonderwerp van het verhaal is een vrij zwaar maatschappelijk thema, het taboe van een liefdesverhouding tussen leraar en leerling. Daarover wordt verschillend gedacht. Veelal overheerst de gedachte dat een zodanige relatie ontoelaatbaar is. In dit boek bezwijkt de leraar onder de verleidingen, en spint bovendien een web van leugens en bedrog rond het liefdespaar.
Het slotspel kent een mooi bedachte maar wel ongeloofwaardige wending.
Aan originaliteit geen gebrek, maar de werkelijkheidszin van de lezer wordt hier en daar wel op de proef gesteld. Af en toe getuigt de handelwijze van Bo van een grote naïviteit. Maar die kan wellicht verward worden met een tomeloze moederliefde.

“Meesterdeal” is gewoon een lekkere thriller, en krijgt drie sterren. En die staan voor een goed boek.

Geschreven door Charles Kuijpers


Recensie op Boekenrupsje nooitgenoeg

Zo, wat een verhaal! En wat een actuele thema’s. Het gaat niet alleen over een verhouding tussen docent en leerling, maar ook het hele vaderschapsverhaal bij spermadonatie. Actueel, goed uitgewerkt en geschreven in een vlotte, lekker leesbare stijl.

De korte hoofdstukken worden afwisselend vanuit het perspectief van Bo en de mentor verteld. Hierdoor weet Marlen de spanningsboog telkens hoog te houden. Je wilt blijven doorlezen. En ach, die hoofdstukken zijn lekker kort, dus vooruit, voor het slapengaan nog even één hoofdstuk… Maar ja, uiteindelijk worden dat er natuurlijk meer, want je wil weten hoe het afloopt. Gelukkig heeft dit boek me ‘slechts’ één keer een goede nachtrust gekost.

Als moeder kan ik alleen maar hopen dat mijn dochter later zo verstandig is om geen relatie met een docent (of andere oudere man) te beginnen. Wat een tweestrijd kom je dan in, zeker als je dochter beweert dat zij het echt zelf wil. Gelukkig is mijn dochter nog niet zo oud…

Marlen, ik kan je alleen maar complimenteren met dit meesterwerk. Zo’n gevoelig thema, zo goed uitgewerkt en beschreven. En mij dan ook nog in spanning houden tot het eind. De ontknoping was trouwens best verrassend, die had ik niet (meer) zien aankomen. Ga alsjeblieft door met schrijven! Van mij krijg je dan ook de volledige 5 sterren voor Meesterdeal.

Geschreven door Heleen Engwerda


Biblion-recensie op Hebban.nl

Wow, wow, wàt een meesterlijk goed boek! Echt zo’n boek die je in één adem wilt uitlezen en dat heb ik dus ook gedaan!

Eva is zestien jaar en heeft een vriendje Yannick, die tijdelijk bij haar in huis woont. Yannick is een vreemd persoon waar je de kriebels van krijgt. Een agressief mannetje is het, als hij er achter komt dat Eva een verhouding heeft met haar mentor van tweeënveertig.
Moeder Bo doet er alles aan om deze verhouding te stoppen, maar ze heeft totaal geen grip op haar dochter, dus wil ze een afspraak maken met de mentor en dat loopt helemaal uit de hand. Hoe red ze zich hieruit?
Vader Adam gedraagt zich vreemd , drinkt erg veel en Bo vraagt zich af waarom hij zo raar doet en wat er met hem gebeurd is…

Je zit als lezer op het puntje van je stoel, het verhaal is nagelbijtend spannend! De opbouw van het verhaal is meesterlijk goed en je wilt alleen maar doorlezen!

Bo heeft een vrijwilligersbaan en werkt bij een Hulplijn. Ze krijgt steeds Emiel aan de lijn, die een verhaal opdist dat het niet goed gaat in zijn relatie.
Bo heeft hier haar vraagtekens over en vertrouwd het niet helemaal. Dan maken ze een afspraak metelkaar want Emiel denkt te weten hoe hij Bo kan helpen met Eva.
Ook van deze Emiel kreeg ik de kriebels. Een mysterieus figuur waar je niet de vinger op kunt leggen.
Als Eva een gesprek afluistert tussen haar ouders, komt ze er achter dat Adam niet haar biologische vader is. Haar wereld stort in..

De personages zijn stuk voor stuk heel goed uitgewerkt en mijn sympathie ging uit naar Eva, die het wel erg voor de kiezen kreeg en moeder Bo !

De schrijfstijl van Marlen Beek-Visser is subliem, ik ga zeker ook haar andere boek “Stem” lezen. Ook is het heel prettig dat de hoofdstukken kort zijn en dat je alle personages goed hebt leert kennen. Het leest als een trein, je wordt vanaf de eerste bladzijde het verhaal ingezogen.
De wendingen in het verhaal zet je op het verkeerde been, wat ik heerlijk vind. Nergens is het voorspelbaar,zo als een goede thriller hoort te zijn..

En dan het plot…een meesterlijk daverend plot wat je niet ziet aankomen. WOW !! Ik ben compleet onder de indruk van deze auteur, waar dit het tweede boek van is.

Ik zou wat mij betreft meer sterren willen geven, maar het wordt dus een dik verdiende 5* boek! Chapeau Marlen, ik neem mijn petje af!

Geschreven door Mieke Piersma


Biblion-recensie op Marc-Jan van Dam

Ik vind de cover prachtig! Ik weet niet waarom -het is helemaal niet zo spannend of speciaal -, maar deze cover triggerde mij wel om te gaan lezen. Op de cover zie je een krijtbord met daarvoor een houten ‘schoolstoel’. De titel is als een soort krijt ‘op het bord geschreven’.
Het is een erg fijn formaat boek. De dikte (zo’n 280 pagina’s) is een prima dikte. Zoals ik al eerder aan Marlen Beek-Visser liet weten, vond ik dat het boek erg lekker in de hand lag. Dit is ook zeker zo! Een fijn boek om ontspannen te lezen. (Niet zo’n boek dat steeds omklapt als je het in een handige leeshouding houdt).

Meteen toen ik zag dat dit boek uit was, wilde ik deze graag lezen. De flaptekst en cover prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Marlen Beek-Visser heeft een fijne, vlotte schrijfstijl waardoor je door het boek heen vliegt. Naast dat je volledig de tijd vergeet wanneer je haar boek leest, vergeet je soms ook bijna door te ademen (wat toch echt een must is, wil je het boek uitlezen!). Het woordje thriller staat niet voor niets op de cover. Wat je soms bij schrijvers ziet, is dat er gaten ontstaan in de spanning van het verhaal. Dat er even hoofdstukjes komen waarin vrij weinig gebeurd. Beek-Visser heeft hier geen last van en weet je altijd wel te boeien met een bepaalde spanning in het verhaal. Dit komt mede door de korte hoofdstukken, die bijna altijd eindigen met een cliffhanger. dit zorgt er meteen ook voor dat je je voor neemt ‘even’ te gaan lezen, waarna je vervolgens twee uur zoet bent!
De personages zijn zo realistisch opgeschreven, dat ik hen helemaal voor mij zie. Terwijl alle personages constant met elkaar in de clinch liggen, durf je toch geen kant te kiezen voor één van hen. Jij als lezer weet dat er achter elk personage meer zit dan alleen het verhaal dat bij de andere personages bekent is. Marlen Beek-Visser wist een storm aan emoties los te maken binnen in mij!
Het einde vond ik schokkend en had ik totaal niet aan zien komen! Erg goed einde! De ontwikkelingen gaan in de laatste hoofdstukjes opeens erg snel, waardoor je alle informatie opeens op je bord geschoven kreeg. Dit is goed gedaan omdat je in één keer een salvo aan schokken binnenkrijgt, waardoor je na het lezen een volle indruk overhoud. Ik moest even wachten tot ik mijn volgende boek oppakte… Echter had ik het boek graag wel iets dikker gezien ;).
Al met al geef ik Meesterdeal vijf sterren!

Geschreven door Mar-Jan van Dam


Biblion-recensie op de Boekensalon

Bo van Lierop, die door een reorganisatie haar baan als administratief medewerkster kwijtraakte en nu vrijwilliger is bij een telefonische hulplijn, ontdekt dat dochter Eva (16) verliefd is op Sten, de mentor van haar mbo-opleiding, een getrouwde man van 42. Ze wil erover praten met haar man Adam, maar dat lukt niet. Ook wil Bo al veel langer samen met Adam aan Eva vertellen dat Adam niet haar biologische vader is en dat ze is verwekt via een spermadonor, maar Adam stelt dit steeds uit. Tegen de regels van de hulplijn in raakt Bo betrokken bij een beller, Emiel, die steeds contact zoekt en met wie ze een band krijgt. Hij dringt zich echter onbedoeld in in haar leven en gaat zich ongevraagd bemoeien met de relatie van Eva en Sten. Dit is de tweede thriller van de auteur (1968), die in 2015 debuteerde met de thriller ‘Stem’*, genomineerd voor de Schaduwprijs 2016. Ook haar tweede is heel spannend en heeft een goed opgebouwde plot met veel onvoorziene wendingen. Ondanks de nogal onwaarschijnlijke subplot blijft het verhaal spannend tot en met een dramatische, overtuigende ontknoping.


Recensie op Ik hou van horror, fantasy en spanning

De personages hebben allemaal iets, waar je geen vinger op kunt leggen. Maar naarmate je verder leest, kom je er achter waarom je de kriebels krijgt. De opbouw van dit verhaal is ijzersterk.

De titel vind ik echt goed bij het verhaal passen en de cover is ook erg mooi. Ik zet hem bij mijn favoriete thrillers op de plank! Wat een heerlijk boek. Het thema raakt je in je hart. Allerlei emoties komen er op je af. En dat leest echt super, want je weet nooit wat er op je afgaat komen!

Meteen vanaf het begin werd ik het verhaal ingezogen! Het is ook levensecht op papier gezet. De angst van moeder Bo, voor haar dochter Eva. Maar ook hoe Bo steeds verder een zwart gat ingetrokken wordt. Ze krijgt zoveel shit over zich heen, dat je echt met haar meeleeft. Je wilt dat ze er heelhuids uitkomt. De hele situatie escaleert steeds verder. Met de bladzijde wordt het spannender. Het leest als een trein! Echt enorm goed geschreven. Ik wil nu meer lezen van Marlen!

Dit boek heeft een meesterlijk plot! En de plotwending(en) zijn ook niet voorspelbaar. Op het eind zit je echt: he? Dit zag ik niet aankomen! En dan is het echt een topper van een boek!

De eerste heerlijke thriller van 2017, voor mij. Ik geef het boek 5*****. Het heeft alles wat ik in een thriller zoek en verwacht!

Geschreven door Tazzy Jeninga


Recensie op Vrouwenthrillers

Na het fantastische debuut Stem! zijn met Meesterdeal de verwachtingen hoog gespannen. Het verhaal begint met een cursief geschreven gedeelte. Uit de tekst valt al op te halen dat de mentor de verteller is en zijn verhaal zullen we vaker tegenkomen. Verder volgen we het verhaal in chronologische volgorde vanuit het perspectief van Bo. Al meteen vallen we in situaties die herkenbaar zijn als je een puber in huis hebt. Maar er is in dit gezin nog zoveel meer aan de hand dat de spanningen voortdurend voelbaar zijn. De spanningen lopen zo hoog op dat er op een gegeven moment een bom ontploft en de verwijten naar elkaar vliegen over en weer. Daarnaast is er die grote bezorgdheid om Eva. Bo probeert met alle macht alles in goede banen te leiden, maar juist door alles zo goed te willen doen, maakt ze ene fout na de andere, met alle gevolgen van dien. Het voorbeeld van een moeder die het allerbelangrijkste in haar leven wil beschermen: haar kind. Wanhoop, woede, onmacht, een stormvloed van gevoelens tastbaar neergezet.

Met Meesterdeal heeft Marlen verschillende dillema’s uitgewerkt tot een verhaal met een bijzondere hoge spanningsboog. De ontwikkelingen volgen elkaar rap op en wendingen geven steeds weer een andere draai aan het verhaal. Wendingen die mij geregeld op het verkeerde been wisten te zetten. Bo's gedachten zijn herkenbaar en het is dan ook niet moeilijk om je in dit karakter te verplaatsen. De krachtige schrijfstijl van Marlen maakt dat dit verhaal meteen pakt en door de ontwikkelingen vanaf het begin een hoog niveau van spanning mee te geven, zorgt de auteur ervoor dat je dit boek in een ruk wilt uitlezen. Marlen laat met Meesterdeal zien dat ze het schrijven echt wel in de vingers heeft en wederom weet ze een prima uitgewerkte thriller af te ronden met een twist die compleet overdondert.

Geschreven door Wendy Wenning


Recensie op Hebban

De verhouding van Eva met haar mentor, het feit dat Adam zich steeds vreemder gaat gedragen, het bizarre contact tussen Bo en Emiel, de agressiviteit van Yannick -het (ex)vriendje van Eva-, het zijn feitelijk allemaal verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen en toch ook weer alles met elkaar te maken hebben. Werkelijk kunstig gedaan! Nergens raakt de lezer de draad kwijt en de vele gebeurtenissen kleuren het verhaal.

In haar diepste wanhoop vraagt Bo zich af op wie zij kan terugvallen. Wie kan zij nog vertrouwen? Haar dochter heeft het liegen tot tweede natuur verheven. Adam vervreemdt steeds verder van haar en van Emiel kun je je afvragen of hij wel ooit te vertrouwen is geweest.

“De film stopte op het moment dat Emiel haar vastpakte en zijn mond naar haar toe bewoog, als een cliffhanger in een thriller. Het walgelijke dat daarop volgde, blokkeerde ze, alsof ze er zelf niet bij was geweest. Een mechanisme dat ze maar al te goed kende uit de verhalen van slachtoffers van misbruik die ze had gesproken aan de Hulplijn.”

Het verhaal zit ‘meesterlijk’ in elkaar. De schrijfstijl van Beek-Visser is vlot en eigentijds. Perfect passend bij het verhaal dat de auteur te vertellen heeft.

“Sten vindt zichzelf terug met zijn handen op de brugleuning en zijn blik starend in het groenbruine water,. Wat doet hij hier? Een seconde duurt het en dan schiet hij overeind. Eva! Het gaat niet goed met haar. Ze heeft hem nodig. Waar is ze? Hij stapt weer naar achteren en kijkt om zich heen. Alles wat hij ziet is water, zand, struiken, gras. Hij is alleen. Geen mens, geen Eva. En waar is De Ander gebleven?”

De uiteenlopende personages zijn stuk voor stuk zeer geloofwaardig weergegeven. Dat is overigens direct een van de grootste krachten van deze auteur. Beek-Visser ziet kans haar lezers een werkelijke band te laten krijgen met de personages die zij ten tonele voert. Haar andere grote kracht is het feit dat zij kans ziet de aandacht van haar lezers vast te houden tot aan het einde en dat is voornamelijk te danken aan de subtiel gecreëerde onderhuidse spanning die overal in het boek aanwezig is.

Kortom, ‘Meesterdeal’ is een ware aanrader. Een fijn boek met een flinke dosis spanning en een fraai en verrassend plot.

Geschreven door Hanneke Tinor-Centi


Recensie op Hebban

Allereerst vind ik de cover goed bij het boek passen. Het idee om de titel in krijt op een ouderwets schoolbord weer te geven past goed bij het verhaal en spreekt mij aan. Onder de titel staat de tekst “een dochter, een docent, een verhouding, een slachtoffer”. Dat schept een verwachting naar het verhaal en komt er zeker in terug. Al vind ik wel dat dit de lading niet dekt. Er zijn op verschillende levels meerdere verhoudingen en meerdere slachtoffers.

Het verhaal beslaat een half jaar uit het leven van Bo en haar gezin. We starten in september, het begin van het schooljaar, blikken terug naar een voorval in augustus, voor de zomervakantie, en gaan na die vakantie van start. Vervolgens zijn er stukken voorzien van een maand boven de tekst uit die periode en op het hoogtepunt volgen we het gezin in dagen, waarvan deze ook genoemd worden boven dit stuk. Het verhaal wordt chronologische verteld vanuit het oogpunt van Bo, door stukken dagboek van Eva en in een ander lettertype vanuit het oogpunt van de mentor. Door deze verschillen van perspectief geeft het een mooi totaal plaatje van de situatie.

De schrijfster heeft een boeiende vertelwijze en de spanning in het verhaal wordt goed gedoseerd gegeven. Door de verschillende relaties tussen de hoofdfiguren en de wijze waarop ze met elkaar omgaan wordt er veel verteld maar dit wordt zo duidelijk met elkaar verweven dat het niet rommelig wordt. Het is logisch dat Bo, als moeder zijnde, vecht voor haar dochter, maar haar impulsieve acties zijn niet altijd doordacht en komen bij mij soms niet al te slim over. Ik kon dan ook meer mee leven met ander figuren uit het boek. In verband met een spoileralert kan ik niet teveel ingaan op haar acties, maar als je het boek gaat lezen zal je dit zeker wel herkennen. Ook verbaasde mij het dat zij niet meer één lijn met haar echtgenoot trok om haar dochter te beschermen. Uiteraard is het een fictief verhaal en daar kan alles in gebeuren maar doordat de schrijfster een thema heeft aangesneden wat vandaag de dag zou kunnen gebeuren met levensechte personages en het ook nog laat afspelen in een streek waar ik ben opgegroeid komt het over als een situatie die verre van fictief is en waardoor je de personages gewoon gaat beoordelen, of veroordelen, op hun soms domme acties.

Als een schrijfster daar in slaagt, dat je de personages als echte personen gaat zien, kan je zeggen dat mijn verwachtingen wel zijn uitgekomen. Een spannend en realistisch verhaal wat je niet los kunt laten. Ik was namelijk begonnen met lezen en het moest uit, eerder kon ik het niet weg leggen!

Geschreven door Conny Schelvis


Recensie op Hebban

Een thrillergedachte van elke ouder: je puberdochter die met haar 42-jarige docent een relatie heeft. Bo, de moeder uit het boek Meesterdeal krijgt behoorlijk wat op haar bordje. Dit is een thriller met veel psychologie erin verwerkt. Bo werkt bij een psychologische hulplijn en denkt dus wel te weten hoe ze met complexe persoonlijkheden om moet gaan. Totdat mensen in haar omgeving zich wel erg verknipt gedragen en iemand zich met haar leven bemoeit terwijl zij zich met het leven van haar dochter bemoeit.
Spanning, moeizame verhoudingen, ontrafelingen en twists zorgden ervoor dat ik het boek maar moeilijk weglegde en ik het dus binnen no time uit had. Chapeau voor Marlen Beek-Visser. She did it again!

Geschreven door Mirjam Hildebrand


Recensie op Samen lezen is leuker

De cover:
Een schoolbord met daar de titel in het krijt en een stoel ervoor, simpel maar het triggert zeker door de cover tekst. Dus oppakken en snel de achterflap lezen!

Mijn mening:
Oi oi oi wat een origineel boek!! En wat een fijne, pakkende schrijfstijl! Je wordt meegenomen in het leven van Bo dat compleet op de kop komt te staan. Haar onorthodoxe manier van handelen doet je hoofdschudden tijdens het lezen en toch is het geloofwaardig en zo te begrijpen. Er zitten sublieme plottwists in die je echt niet aan ziet komen.

Eva is als personage helemaal “af”. Alles klopt, je ziet het gewoon voor je hoe ze als een echte puber reageert en denkt dat ze heel wat is met haar 16 jaar. Adam, Yannick en Emiel staan als een huis en vooral Emiel geeft je vanaf het begin de kriebels. Yannick is duidelijk een opgewonden standje en ook een echte puber en Adam lijkt een einzelgänger en hij blijft lang niet te doorgronden en dan opeens is daar BAM ADAM. Zoooooo stille wateren en zo…… Prachtig gedaan en zo onverwacht dat dat gedeelte van het boek vijf sterren waard is!

Marlen pakt een maatschappelijk probleem aan in deze vlot lezende thriller en maakt bespreekbaar wat ouders van pubermeisjes een nachtmerrie zou lijken. Met daarnaast geweldige psychologische spelletjes en plot wendingen die je aan de bladzijdes geplakt houden.

Schrijfstijl: 4
Leesplezier: 4
Originaliteit: 5
Plot: 5
Psychologie: 4
Spanning: 4

Vier en halve sterren voor Meesterdeal.

Geschreven door Corina Nieuwenhuis


Recensie op Must read or not

Meesterdeal, wanneer je het in handen krijgt en je leest de achterkant dan hoop je dat je het nooit hoeft te overkomen. Je dochter een affaire met een veel oudere man, de leraar in dit geval, is dit fout is er liefde in het spel of is dit je reinste misbruik. Er loopt een hoop mis in het gezin van Lierop, niet alleen de affaire drukt een stempel op het gezin maar ook manlief Adam gedraagt zich eigenaardig. Al met al heeft Bo het zwaar te verduren thuis.

Marlen Beek Visser, neemt je in Meesterdeal gelijk mee in een heerlijke leesflow, wegleggen is bijna niet mogelijk want er zit een fijne spanningsboog in waardoor je door blijft lezen. Je wilt weten waar het heen gaat, je maakt je zorgen om Eva, leeft mee met Bo en vraagt je af wat er met Adam aan de hand is. Kortom het gehele gezin van Lierop heeft je aardig in hun macht.

De personages in Meesterdeal maken het verhaal sluitend, er zijn er een paar bij die je echt de kriebels over de rug doen laten lopen. Marlen beschrijft ze erg goed, ze laat ze bijna tot leven komen in haar beschrijving want met Bo en Eva heb ik echt te doen in het verhaal, maar van de heren in deze Meesterdeal daar kan ik wel soep koken. Marlen laat de spanning heerlijk op lopen en wanneer je denkt het gaat die kant op, zit je er waarschijnlijk helemaal naast! In ieder geval de plot wendingen volgen elkaar naar het einde toe in razend tempo op en Marlen weet je meerdere malen te verrassen. Waardoor wegleggen geen optie meer is.

Marlen weet je in Meesterdeal vaak op het verkeerde been te zetten, doordat ze er meerdere malen een twist in brengt houdt het je op scherp en blijf je geboeid tot het einde toe, geen enkel moment verzwak je in Meesterdeal. De onderwerpen in het verhaal zijn allen aangrijpend waardoor het verhaal een extra diepgang krijgt.

Vechten voor alles wat je lief is.. Hoe ver ga jij?

Plot 5 *****
Schrijfstijl 5 *****
Leesplezier 5 *****
Psychologie 5 *****
Spanning 5 *****

Meesterdeal is een boek wat uit moet, het liefst in één ruk, zonder dat je gestoord wordt. Je wordt er in vastgezogen, de schrijfstijl is weer supervlot, het leest als een trein en door de goed opgebouwde spanning, de aangrijpende onderwerpen, de intrigerende karakters heeft Marlen Beek – Visser een super tweede thriller neergezet.

5 sterren voor deze Mustread

Geschreven door Moon Kager


Recensie op Hebban

"Ik ben bijna 17, hoor. Ik bepaal zelf wel wat ik wel of niet doe met een jongen." ~ p29

Vannacht om 3 uur sloeg ik Meesterdeal dicht, uit! Er kwam een bepaald punt waarop ik niet meer kon stoppen met lezen. De grootste nachtmerrie van een ouder wordt voor Bo van Lierop waarheid, haar 16 jarige dochter heeft een relatie met haar leraar. De auteur neemt je mee in een worsteling waarbij de moeder alleen maar goed probeert te doen, zonder haar dochter daarin te betrekken, maar de situatie steeds onoverzichtelijk wordt.

"Wil je zeggen dat ... het is toch geen docent? Zeg me, wie is het?" ~ p72

Het verhaal bouwt zich het zelfde op als Stem! doordat er vanuit 2 kanten word het verhaal verteld. Enerzijds vanuit Bo, anderszijds vanuit de leraar, alleen krijgt de stem van de leraar iets minder ruimte. Gelukkig maar, want vanaf pagina 1 krijg ik al braakneigingen bij de leraar. Als een auteur een personage zo neer kan zetten dat het emoties oproept getuigd dat voor mij van sterk schrijverschap! Elk personage in het boek heeft een belangrijke rol, zelfs de kleinste personages zijn van grote waarde.

"Haar grootste angst kan zomaar bewaarheid worden en dit keer heeft ze niet de kracht om het op te lossen. Er is geen hulplijn." ~ p258

Waar ik Stem! nog beoordeelde als "gewoon goed", gaat Meesterdeal een stapje verder. Dit boek weet je op een bepaald moment te grijpen en niet meer los te laten. Verschillende emoties zijn gepasseerd tijdens het lezen: walging, verbazing, opluchting, haat. En de koesterende, moederlijke liefde die je weet te raken. Soms is goed willen doen niet de slimste oplossing, dat getuigd maar weer. Maar vooral meesterlijk hoe Marlen Beek-Visser ook in dit boek weer de verhaallijnen samen heeft weten te schrijven tot een knallend eind! Ik zie een absolute stijgende lijn in de kwaliteit, en ik hoop dat zich die door blijft ontwikkelen tot heel Nederland haar leest!!!

Geschreven door Cisz Strasters


Recensie op Juuls boekwinkeltje

Cover
Schoolbord met de titel in krijt geschreven. Stoel voor het bord en links onderaan ligt een pen.
Bij de boekpresentatie vroeg ik aan Marlen of ze zelf de cover bedacht had. Grotendeels wel, alleen wilde ze graag een hand die de titel aan het opschrijven is. Maar dat zag er niet mooi uit. De pen is een latere toevoeging en heeft Marlen ook nog in het verhaal verwerkt. Dat vind ik nou een leuk detail.
Het is verder een cover die anders is dan anderen. Maar niet speciaal een thrillercover.

Mijn mening
Ik vind de moeder Bo geen sympathieke vrouw.
Bij elke actie die ze onderneemt denk je: “ze zal dat toch niet echt gaan doen?” Om het vervolgens inderdaad wel te doen. Acties die het probleem vaak alleen maar groter maken. En dan vervolgens zielig lopen doen over al het onrecht en de moeilijkheden waar ze in terecht komt.
Bo lijdt aan een veel voorkomend probleem in thrillers: de vrouwelijke hoofdpersoon doet domme, hele domme, dingen voor het hogere doel. In dit geval het beschermen van haar dochter. Ze denkt teveel met haar emotie en te weinig met ratio. Waardoor alles ontspoort.
De meeste sympathie heb ik voor dochter Eva, die met haar 16 jaar behoorlijk wat op haar bordje krijgt.
Een deel van het plot, dat voor mij al vrij snel duidelijk was, is op een geniale manier verstopt voor de personages in het boek. Chapeau voor deze vinding!
Wij als lezer kunnen niks met deze aanwijzing, omdat we geen beeld hebben. Maar ondanks dat…geniaal!
Wat voor mij ook weer leuk is dat het verhaal zich op bekend terrein afspeelt. Daardoor gaan de locaties en de verhalen nog meer leven.
Het verhaal is goed opgebouwd en aan het einde was ik toch verrast.
4 sterren

Geschreven door Juul


Recensie op Thrillerlovers

Marlen vangt je en sluit je al snel op in haar verhaal. Dit door haar ontzettend vlotte schrijfstijl. Deze vrouw is erg goed in het creëren van een hoop (onderhuidse) spanning die door het hele boek zindert en ze weet hier en daar flinke twijfel te zaaien. Ook de karakters zijn levensecht en enorm goed beschreven, een goed voorbeeld hiervan is de 16 jarige puber Eva, petje af!

Dat een thriller niet bol hoeft te staan van moorden bewees Marlen al met haar debuut, en ook in Meesterdeal gaat het over gewone mensen die verstrikt raken in lastige situaties, maar dit keer weer op een heel andere manier.
Overtuigd was ik al toen Marlen haar STEM! de wereld inbracht maar met Meesterdeal bewijst ze dat ze erg veelzijdig is en veel talent heeft. Een auteur is waar we denk ik nog veel van zullen horen.
Meesterdeal heeft een goed en mooi plot, een flinke dosis spanning die naar het einde zijn kookpunt bereikt en de auteur speelt wederom met cliffhangertjes waardoor je alsmaar door wilt lezen en waarbij je aandacht geen moment verslapt. Een boek dat wederom weet te verrassen.

Een auteur die absoluut een héél groot lezerspubliek verdient, ik ben fan en kijk uit naar meer!
- 4,5 ster