Deltawerken

Diverse auteurs
ISBN 978-90-8660-174-5
Prijs € 12,95
Verschenen 3-3-2014

Auteur: Jan van Evert


Recensie door De Boekensalon

De uitgebreide ‘WWW-reeks’ voorziet in de behoefte aan informatie over diverse onderwerpen voor spreekbeurten en werkstukken. In dit deel staat de bouw van de Deltawerken centraal. Na een beschrijving over oorzaken en gevolgen van de Watersnoodramp in 1953 geeft de auteur een helder overzicht van dit gigantisch bouwproject. Het omvatte nauwkeurige berekeningen en voorbereidingen, zoals het bouwen van werkeilanden, havens, schepen en geavanceerde werktuigen. De werkwijze bij de afsluitingen met de gebruikte technieken en materialen – inclusief moeilijkheden en vertragingen – wordt helder uiteengezet. De in kaart gebrachte afsluitingen geven hierbij enig houvast. De tekst is vlot leesbaar en geeft een goed overzicht van en inzicht in de enorme opdracht. Sobere vormgeving, waarin tekstblokken met kop worden afgewisseld met (gescande) kleurenfoto’s en een enkele zwart-witfoto. Er staan ook twee topografische kaartjes in. Het boekje heeft een inhoudsopgave en sluit af met een verklarende woordenlijst en verwijzingen naar zeer bruikbare internetsites en enkele boeken. Een van de weinige uitgaven over de Deltawerken. Vanaf ca. 12 jaar.