De Imker

Boek Leesfragment Recensies Meer

Leesfragment

Stomme honden,’ zei de imker hardop. ‘Zo vraag je ook om moeilijkheden.’ Ofschoon de hoge gasten geen moment de indruk gaven zich bewust te zijn van het gevaar waaraan ze blootstonden, hun veiligheidsfunctionarissen waren dat wel en de bus was omringd door een haag van agenten in burger en uniform.
De route naar paleis ‘t Loo was afgezet met dranghekken waarachter duizenden mensen stonden: een zee van lachende gezichten, papieren feesthoedjes en dito vlaggetjes. De koningin en haar familie in de bus zwaaiden vrolijk naar het publiek en keken lachend naar de fraai uitgedoste ambachtslieden die in een lange stoet voorbij wandelden. De tv-verslaggeefster die zich eerder in de uitzending wanhopig had afgevraagd wat ze nu weer voor nieuws moest vertellen praatte het defilé van de ambachten vlot aan elkaar. Toen de stoet voorbij was reed de bus de Jachtlaan uit en draaide stapvoets de Loolaan in. De verslaggeefster babbelde verder, hoewel er niets nieuws meer te zien was en de tv-camera star op hetzelfde punt gericht bleef. Daarom duurde het even voor de kijkers in de gaten kregen dat er in de linkerbovenhoek van het scherm iets gebeurde dat afweek van het protocol. De stem van de verslaggeefster schoot omhoog. ‘Daar gebeurt iets, dames en heren.. Ik hoor schreeuwen. Oh nee! Er komt een auto aan, dwars door de mensen!’ Ze haperde en na een plotselinge, ijzingwekkende stilte klonk het gegil van mensen in volslagen paniek. De camera bleef onbeweeglijk gericht op het kruispunt, maar nu zagen ook de tv-kijkers hoe een zwarte auto door de dranghekken reed en veertien toeschouwers ramde die als lappenpoppen door de lucht vlogen en hulpeloos op het asfalt smakten terwijl de zwarte Suzuki in volle vaart de Jachtlaan opscheurde. Het kroonprinselijk paar schoot overeind en keek vol ontzetting naar de auto die langs raasde en dood en verderf had gezaaid onder de veertien ongelukkigen die niet op tijd weg konden komen. De chauffeur had de macht over het stuur verloren, want de auto reed recht op de monsterlijke zuil af die midden op het kruispunt stond. Een agente die naast de obelisk op haar mountainbike leunde sprong op het nippertje opzij toen de auto dwars door het smeedijzeren hekje schoot en tegen de zuil tot stilstand kwam. Iedereen wachtte op de explosie, maar toen die uitbleef renden twee agenten naar de auto en begonnen tegen de zwaargewonde chauffeur te schreeuwen.

Pages: 1 2 3 4