Broederdienst

Boek Leesfragment Interview Recensies Meer

Leesfragment

De man met het rusteloze been sloot zijn ogen. “Ik had het moeten zien aankomen. Ik had het kunnen voorkomen. Het ging zo snel. Die jongen… ineens kwam hij naar voren. In een flits zag ik dat mes… en voor ik het wist…”
“Er was nog iemand bij uw broer?”
“Een paar mannen. En die ene. Die was jonger, had ik het idee.”
“Hoorden ze bij elkaar, die mannen?”
Flinck keek Stijn met grote ogen aan. “Ik… Dat weet ik niet. Ik kende ze niet. Ze… ik… Ik kwam alleen maar even langs om iets met Bart te bespreken. Over… O God, over het vrijgezellenfeest van zijn beste vriend. Dat is over twee weken.”
Hij wreef over zijn gezicht. “Een vrijgezellenfeest, kun je je dat voorstellen? Een vrijgezellenfeest!”
Sjaak keek Stijn aan. Een andere keer. Vandaag kwamen ze van deze man niet veel meer te weten.
“En… en toen stond hij daar. Met die andere lui.”
Stijn waagde nog een poging. “Hoeveel waren het, weet u dat nog?”
Harold Flinck schudde zijn hoofd. “Het spijt me. U heeft niets aan me.”
Stijns geruststellende woorden werden overstemd door het geluid van klakkende hakken op het zeil. Door de klapdeuren kwam een blonde vrouw aanlopen in een tempo dat niet paste bij de stilettohakken die ze droeg.
“Oooo, Harold!” riep de vrouw uit, “ik ben meteen gekomen! Hoe is het nu met hem? En hoe is het met jou, mijn arme schat?”
Ze liep op Flinck af en omhelsde hem alsof ze hem nooit meer zou loslaten. Ondanks haar hakken kwam ze amper tot zijn schouder. Ze moest zich uitrekken om hem over zijn haar te kunnen aaien en toch zag ze kans om dat er volkomen natuurlijk uit te laten zien.
Pas nadat ze een paar minuten alleen maar sussende geluidjes had gemaakt merkte ze dat ze niet alleen waren. “O. Hallo. Sorry.” Ze stak haar hand uit. “Ik ben Judith. Harolds vriendin.”
Ze giechelde een beetje. “Dat had u natuurlijk al bedacht. U bent van de recherche?”
Voordat Sjaak kon antwoorden ratelde de vrouw alweer verder. “Moet u Harold vandaag per se ondervragen? Hij is nogal van slag. U begrijpt dat wel, toch? Of is het echt van groot belang dat alle getuigen zo snel mogelijk moeten vertellen wat ze precies hebben gezien?”
Ze scheen geen antwoord te verwachten. Ze had zich alweer tot haar vriendje gewend om met hem te bespreken wanneer hij naar het politiebureau kon komen.
Pas toen er in de gang een deur openging hield ze haar mond.
Gespannen keken ze alle vier naar de arts die langzaam naar ze toe kwam lopen. Nog voordat de man zijn mond open kon doen stootte Harold Flinck een kreet uit die tot buiten het ziekenhuis te horen moest zijn. De arts keek naar Sjaak en schudde alleen maar zijn hoofd.
Hun onderzoek was zojuist opgeschaald naar een moordonderzoek.

Pages: 1 2 3 4 5