De vrouwen van het slot Franckenboss

Boek Leesfragment Interview Recensies Meer

Interview

Interview met Arie Jongkind naar aanleiding van zijn boek De vrouwen van het slot Franckenboss

Hoe lang schrijf je al en zijn dit allemaal familieromans?

Ik ben in de jaren ‘80 als hobby gaan schrijven. In die periode heb ik 4 romans geschreven die ook alle 4 als Groot-Letterboek uitgegeven zijn. Daarna ben ik met schrijven gestopt omdat werk en schrijven niet meer te combineren waren. 15 jaar later, rond 1998, ik kwam met vervroegd pensioen, heb ik de pen weer opgepakt. Intussen zijn er al 10 romans bij gekomen, die ook in grote letter zijn uitgegeven.
De meeste zijn familieromans. Het worden ook wel streekromans genoemd hoewel het allemaal verzonnen streken zijn. Ook heb ik wat korte verhalen geschreven. Naar aanleiding van de geboorte van onze kleinzoon is er in 2009 een kinderboekje uitgegeven. Ik wil niet onvermeld laten dat mijn vrouw de manuscripten bewerkt en mijn steun en toeverlaat is.

Is dit je eerste boek bij uitgeverij Ellessy? Zo ja, waarom deze overstap?

Dit is inderdaad mijn eerste boek dat bij uitgeverij Ellesy uitgegeven wordt.
Omdat mijn boeken eigenlijk alleen maar aan de bibliotheken aangeboden worden, bereik ik maar een beperkt aantal lezers.
Ik hoop dat mijn boeken bij uitgeverij Ellessy wat meer de aandacht van het publiek zullen trekken. Daarom heb ik deze overstap gemaakt.

Waardoor ben je met het schrijven van dit boek geïnspireerd?

Eerlijk gezegd is er in geen enkele roman inspiratie van buitenaf geweest, ook niet met dit boek. Ik bedenk het verhaal vanaf de eerste regel en bouw het dan langzaam op. Ik zie mezelf als toeschouwer.

Hebben je boeken een bepaald thema? Of voert de liefde de boventoon?

In een mensenleven zijn er zo veel gevoelens waar je een boek over kunt schrijven. Zoals verdriet, haat, onrecht, geluk en veel meer, maar vooral de liefde is een onmisbaar facet. Misschien juist daarom voert dat de boventoon in mijn boeken.

Zijn jouw boeken autobiografisch?

Absoluut niet!

Wat zijn je toekomstplannen?

Het schrijven is begonnen als een hobby maar uitgegroeid tot een passie, ofwel een hartstocht die niet in toom te houden is. Dus zo lang ik nog gezond mag blijven zal ik blijven schrijven, denk ik.

Pages: 1 2 3 4 5