Voorbij de einder

Boek Leesfragment Interview Recensies Meer

Leesfragment

“O, gelukkig, ik schrok al. Zo’n klein hangertje vind je natuurlijk nooit meer terug in zo’n groot schoolgebouw. Wat stond er eigenlijk op?”
“Weet je dat niet?” Ankie keek hem verbaasd aan.
“Nee, daar heb ik nooit zo op gelet. Je droeg het al voor ik je kende. Het hoort blijkbaar bij je. Je had het altijd om. Ik weet alleen dat het een klavertje vier was, maar nu schiet me opeens te binnen dat er ook een naam op stond, maar die heb ik nooit gelezen.”
“Fleur. Fleurs naam staat erop!”
“O. En wie is Fleur?”
Ankies mond viel open. Ze keek Nick met grote ogen aan. “Weet je dat niet?” fluisterde ze.
“Nee, hoe zou ik dat moeten weten?” Hij keek haar net zo verbaasd aan, omdat hij haar reactie niet begreep.
“Fleur is … Fleur is mijn … Weet je het echt niet?”
“Nee, Ankie, doe niet zo mal. Wat is er?”
“Maar iedereen weet het. De hele school weet het.”
“Behalve ik dus.”
“Ja, blijkbaar. Dus je wist helemaal niet dat ik …” Lieve help, wat was het opeens moeilijk om te zeggen. Ze was er automatisch van uitgegaan dat hij wel wist dat ze een kindje had. Goed, het was inderdaad nog nooit ter sprake gekomen en hij had haar ook nog steeds niet gezien, omdat hij nog niet bij haar thuis geweest was, maar daarom wist hij het toch wel? Hoe kon het eigenlijk dat ze het nooit over haar gehad hadden?
“Hé, dametje, krijg ik nou nog antwoord?”
Ze keek hem aan. “Tja, als je het echt niet weet, dan zul je het wel raar vinden.” Ze begreep opeens dat dit een moeilijk onderwerp was. Als hij het echt niet wist, was hij ervan uitgegaan dat hij alleen met haar een relatie had, maar Fleur zou er altijd bij horen.
“Fleur is mijn dochtertje,” zei ze zacht. Ze pakte zijn hand, maar die trok hij wild weg.
“Je wat?” riep hij.
“Stil nou, doe nou zachtjes, joh.”
“Je wat? Ik wil dat je het herhaalt.”
“Ik heb vorig jaar een kindje gekregen. Ze is nu vijftien maanden.”
“Jij?” Hij keek haar zo geschokt aan, dat Ankie even echt niets zeggen kon. Was het zo ontzettend om dit te horen? Was het echt zo schokkend nieuws? Ze was er zelf al zo aan gewend.

Pages: 1 2 3 4 5