Watersnoodramp

WatersnoodrampChristine Bruggink
ISBN 978-90-8660-127-1
Prijs € 11,95
Aantal pagina’s 55
Verschenen 1-6-2012

De watersnood van 1953 is een van de grootste natuurrampen die Nederland ooit heeft meegemaakt. In een paar dagen tijd werd het leven van een groot aantal Zeeuwen, Brabanders en Zuid-Hollanders getroffen: er vielen 1835 dodelijke slachtoffers!
In dit boekje kun je lezen over de geschiedenis van de strijd van Het Nederlandse volk tegen het water, de oorzaak van de ramp en het Deltaplan.

Recensie NBD/Biblion

In 1953 werd ons land getroffen door een van de grootste natuurrampen die Nederland ooit heeft meegemaakt. Grote delen van Zeeland stroomden onder water, net als delen van Brabant en Zuid-Holland. De ramp kostte zo’n 1800 mensen het leven. In dit boekje wordt een duidelijke reconstructie van de ramp gegeven. Wat gebeurde er precies op 1 februari 1953? Hoe kwam het dat de dijken zo slecht onderhouden waren? Was de communicatie wel goed genoeg verlopen? En vooral: wat gebeurde er na de ramp met Nederland? Een onderhoudend boekje dat alle feiten duidelijk op een rij zet en ook ingaat op de geschiedenis van Nederland als waterland. Overzichtelijke bladspiegel met kopjes boven de korte tekstblokken. Op elke dubbele pagina is een (gescande) foto in zwart-wit of kleur opgenomen. Dit boekje is er één van de uitgebreide WWW-reeks, gericht op scholieren die een spreekbeurt moeten houden. De vormgeving is niet zo aantrekkelijk maar de inhoud des te meer. Achterin vinden we nog verwijzingen naar sites, boeken en film over dit onderwerp. Zeer geschikt voor scholieren op de middelbare school want deze informatie is niet in een keer van internet te plukken. Vanaf ca. 12 jaar. – B. Handgraaf