Schrijversblog | Droom

Mensen vragen me regelmatig of schrijven een droom is die uitkomt. Het antwoord daar op is telkens ‘nee’.
Ik schreef altijd graag, maar had een broertje dood aan opstellen als het om school ging. De vastgestelde onderwerpen, daar had ik een hekel aan. Later toen ik het schrijven opgepakt heb en er mijn eigen weg in ben gaan volgen, werd het steeds meer een feestje.
Na mijn debuutroman stimuleerde me dat alleen maar meer om door te gaan met de ingeslagen weg.

Heerlijk is het om met een potje thee achter mijn pc te duiken en een wereld te creëren waarin ik bepaal hoe de dingen gaan en wie de personen zijn die mee doen.
Ik vind het wel belangrijk dat mijn boeken inhoud hebben met een eigentijds onderwerp dat aansluit bij lezers. Herkenning van situaties, al dan niet besproken in levens. Maar dat alles dan wel ingepakt met een flinke dosis liefde in de verhalen, want dat is toch wel fijn als je wegduikt in een boek met veel drama, maar waarin toch ook over blije dingen geschreven wordt.

Mijn manier van werken is elke week weer wisselend. Ik heb een druk gezin met mijn man, 3 kinderen en mijn 2 honden Tom en Meneer Jansen. Daarnaast heb ik een baan als verpleegkundige in de gezondheidszorg die er in deze tijd niet makkelijker op is geworden. Maar nog steeds een mooi beroep om dat parttime uit te oefenen. Het brengt me dichter bij mensen en hun verhalen, die ik overigens niet gebruik voor mijn romans. Maar door mijn werk beschik ik wel over een enorme dosis mensenkennis en dat is natuurlijk weer wel goed bruikbaar bij het schrijven.

Mijn romans worden goed gelezen in de bibliotheken. Maar de kroon op mijn werk is mijn nominatie met het boek ‘GERAAKT’ voor de Valentijnprijs. De eerste keer dat deze prijs uitgereikt gaat worden. Iets wat een geweldig initiatief is. Dat ik dan tot een van de laatste vijf behoor, is met geen pen te beschrijven… alhoewel…
‘GERAAKT’ is een boek over een moeder die het Munchhausen bij Proxy syndroom heeft. Ooit kwam ik er in vakliteratuur eens mee in aanraking. Het had mijn interesse gewekt en meer dan dat. Ik ben research gaan doen en kwam uiteindelijk tot deze versie in een roman gegoten. Opnieuw veel drama, maar ook veel liefde. De liefde voor een kind, een nieuwe liefde, complexe situatie in het echte leven, maar op deze manier goed te lezen, dat is wat ik terug hoor.

Geschreven door Angelique van Dongen